กำหนดการงานฌาปนกิจ

“ฌาปนกิจ แปลว่าพิธีการเผาศพ, งานเผาศพ”

ฌาปนกิจ ในภาษาอังกฤษ คือ cremation ซึ่งหมายถึงการเผาศพ, การปลงศพ ถือว่ามีความสำคัญทั้งในด้านความเชื่อ และประเพณีที่ทำสืบต่อกันมา ที่ตามคำสอนของพุทธศาสนาที่ได้แสดงให้เห็นถึงสัจธรรม เมื่อมีชีวิตก็ควรใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ยึดถือศีลธรรม และมุ่งสร้างกรรมดี ดั่งที่เห็นว่าเมื่อตายไปแล้ว ก็ไม่สามารถนำสิ่งของหรือวัตถุอื่นใดติดตัวไป คงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ได้เคยกระทำไว้ และมีเพียงกรรม หรือ บาป-บุญ ที่ได้เคยกระทำติดตัวไป เมื่อครั้งยังมีชีวิตเท่านั้น

พิธีฌาปนกิจ จะอยู่ในช่วงวันสุดท้ายในการทำพิธีศพ ถัดจากการสวดพระอภิธรรม โดยในปัจจุบัน หากเจ้าภาพทำพิธีศพที่อารามหลวงต่างๆ เช่น วัดธาตุทอง วัดเทพศิรินทร์ วัดพระศรีมหาธาตุ ทางวัดก็จะงดทำการฌาปนกิจในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และในทุกๆวันศุกร์

ก่อนเริ่มพิธีการ ให้เตรียมรายชื่อผู้ทอดผ้าบังสุกุลโดยให้เรียงลำดับผู้ที่อาวุโสน้อยขึ้นทอดผ้าเป็นลำดับแรกก่อน และให้ประธานในพิธีเป็นผู้ดำเนินพิธีในลำดับสุดท้ายในการผู้ทอดผ้าบังสุกุล
กรณีพิธีพระราชทานเพลิง อย่าลืม หมายรับสั่ง และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เจ้าภาพเตรียมประวัติ หรือ คำกล่าวไว้อาลัย (ถ้ามี)

ตัวอย่าง กำหนดการสวดพระอภิธรรม และ พิธีฌาปนกิจ

“บวชหน้าไฟ”

บวชหน้าไฟ คืออะไร?

การบวชหน้าไฟ คือ การที่คนในครอบครัว หรือ ญาติพี่น้อง มาบวชเพื่อให้มีโอกาสสร้างกรรมดี ประพฤติดี ปฎิบัติดี ในระหว่างที่ครองสมณเพศ เมื่อเกิดบุญจึงได้อุทิศกุศลให้กับผู้วายชนม์ และมีความเชื่อด้วยการให้เป็นผู้จูงสายสิญจน์ขณะเวียนรอบเมรุ โดยการบวชหน้าไฟนี้ เป็นประเพณีนิยมที่จะบวชตามจำนวนวันเป็นจำนวนคี่ เช่น 1, 3, 7 วัน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ส่วนมากผู้บวชหน้าไฟจะบวชเป็นสามเณร ไม่ได้บวชพระ ด้วยจำนวนศีลที่รับจะต่างกัน

บวชหน้าไฟ ทำอะไรบ้าง?

เมื่อบวชหน้าไฟแล้ว หน้าที่ของเณร ในวันฌาปนกิจ จะเป็นผู้เดินต่อจากพระสงฆ์ในการเคลื่อนหีบศพเวียนรอบเมรุเพื่อนำไปตั้งไว้บนจิตกาธาน และเป็นผู้โปรยเหรียญโปรยทานในขณะที่ทำการวางดอกไม้จันทน์ (ถ้ามี)

“ลำดับขั้นตอนงานฌาปนกิจ”

ฌาปนกิจ ในภาษาอังกฤษ คือ cremation ซึ่งหมายถึงการเผาศพ, การปลงศพ ถือว่ามีความสำคัญทั้งในด้านความเชื่อ และประเพณีที่ทำสืบต่อกันมา ที่ตามคำสอนของพุทธศาสนาที่ได้แสดงให้เห็นถึงสัจธรรม เมื่อมีชีวิตก็ควรใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ยึดถือศีลธรรม และมุ่งสร้างกรรมดี ดั่งที่เห็นว่าเมื่อตายไปแล้ว ก็ไม่สามารถนำสิ่งของหรือวัตถุอื่นใดติดตัวไป คงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ได้เคยกระทำไว้ และมีเพียงกรรม หรือ บาป-บุญ ที่ได้เคยกระทำติดตัวไป เมื่อครั้งยังมีชีวิตเท่านั้น

พิธีฌาปนกิจ จะอยู่ในช่วงวันสุดท้ายในการทำพิธีศพ ถัดจากการสวดพระอภิธรรม โดยในปัจจุบัน หากเจ้าภาพทำพิธีศพที่อารามหลวงต่างๆ เช่น วัดธาตุทอง วัดเทพศิรินทร์ วัดพระศรีมหาธาตุ ทางวัดก็จะงดทำการฌาปนกิจในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และในทุกๆวันศุกร์

ลำดับพิธีพระราชทานเพลิงศพ (ที่ไม่เสด็จและไม่มีองคมนตรีผู้แทนฯ)

 • ก่อนที่เจ้าพนักงานจะเชิญกล่องเพลิงพระราชทานมาถึง เจ้าภาพและบุคลากรชุดขาวที่เชิญไว้ ออกไปยืนพร้อมกันหน้าเมรุ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แนนำซักซ้อมขั้นตอนพิธี
 • เมื่อเจ้าพนักงานเชิญกล่องเพลิงพระราชทานขึ้นไปวางโต๊ะบนเมรุ ซึ่งเจ้าภาพแลคณะไม่ต้องตามขึ้นไป แต่ให้ปฏิบัติตามที่ซักซ้อมไว้ จากนั้นโค้งคำนับแล้วกลับไปนั่งประจำที่
 • เมื่อพระสงฆ์พร้อมดำเนินการเริ่มพิธี ศาสนพิธีกรจะเริ่มตำเนินตามขั้นตอน
 • ศาสนพิธีกร เรียนเชิญผู้มีเกียรติทอดผ้าบังสุกุลตามลำดับที่เชิญไว้
 • ศาสนพิธีกร อ่านหมายรับสั่ง
 • ศาสนพิธีกร เชิญเจ้าภาพอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (หรือ อ่านแทนเจ้าภาพ)
 • ศาสนพิธีกร เชิญเจ้าภาพอ่านประวัติผู้วายชนม์ (หรือ อ่านแทนเจ้าภาพ)
 • ศาสนพิธีกร เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ยืนสงบไว้อาลัย (ผู้ไม่สะดวกไม่จำเป็นต้องยืน)
 • ศาสนพิธีกร เรียนเชิญประธานในพิธี ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุล และประกอบพิธีพระราชทานเพลิง และกราบอาราธนาพระคุณเจ้าฯ พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล
 • ศาสนพิธีกร กราบอาราธนาคณะสงฆ์ที่เมตตาร่วมในพิธีขึ้นวางดอกไม้จันทน์
 • ศาสนพิธีกร เรียนเชิญผู้มีเกียรติทั้งหลายขึ้นวางดอกไม้จันทน์
 • เจ้าภาพ มอบของที่ระลึกอันเป็นอนุสรณ์ในพิธีฯ
 • เมื่อเจ้าหน้าที่เคลื่อนหีบศพเข้าในเตา ศาสนพิธีกร กล่าวเรียนเชิญประธานและเจ้าภาพพร้อมกันบนเมรุเพื่อแสดงความรำลึกสั่งลาอาลัย

“คำกล่าวนำพิธีไว้อาลัย”

กราบเรียน (……………………………..) ท่านประธานในพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธี (พระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจ) ของ (……………………………..) ทางครอบครัว (……………………………..) ถึงแม้จะมีความเศร้าโศกเสียใจ ที่ต้องสูญเสียบุคคลซึ่งเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ แต่ก็ยังมีความอบอุ่นใจ และมีขวัญกำลังใจยิ่ง ที่ท่านประธานในพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้เสียสละเวลา เดินทางมาเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ในวันนี้ คณะเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วย (……………………………..) รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีของท่านเป็นอย่างยิ่ง และจะขอจารึกความเมตตากรุณาของทุกท่านไว้ด้วยความขอบพระคุณตลอดไป

“กลอนไว้อาลัย (1)”

(แม่/พ่อ) เป็นที่พึ่งหนึ่งนามยามทุกข์หนัก … เป็นที่พักยามแย่ช่วยแก้ไข
เป็นที่ยึดหยุดยั้งยามพลั้งไปเป็นหลักชัยของบุตรสุดบูชา

(แม่/พ่อ) ผู้เฝ้าปกปักรักษาลูก … (แม่/พ่อ) ฝังปลูกวิชาการด้านศึกษา
(แม่/พ่อ) เลี้ยงดูชูชุปอุปถัมภ์มา … (แม่/พ่อ) ล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งใดเอย

“บทพิธีกรงานฌาปนกิจ (1)”

กราบเรียน (……………………………..) ท่านประธานในพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน (……………………………..) ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ (……………………………..) การถึงแก่กรรมของท่านในกาลนั้น แม้เป็นไปตามกฎธรรมชาติแห่งสังขารธรรมทั้งหลาย กระนั้นก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์โทมนัส เศร้าโศกอาลัยอันมีประมาณยิ่ง มาสู่ครอบครัว ญาต มิตรวิสาสิกชนทั้งหลาย ด้วยสำนึกในกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึกถึงภาพแห่งชึวิตของท่านขณะดำรงอยู่ ซึ่งได้ดำเนินชีวิตด้วยดี มีคณูปการต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และพระศาสนา

ขณะดำรงชีวิตอยู่ ได้ครองตน ครองคน ครองงาน ครองจิตใจลูกหลาน และครองเรือนโดยสุจริต ดำเนินชีวิตโดยธรรม แนะนำพร่ำสอนบุตรธิดา ให้การศึกษาอบรมบ่มจริยธรรม ตามสมควรแก่สมัย จนบุตรธิดาทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสังคมตามลำดับ อีกทั้งยังเป็นผู้นำ และเป็นพระประจำบ้านของลูกๆเสมอมา

(บัดนี้ เจ้าพนักงานพระรานพิธี สำนักพระราชวัง ได้อัญเชิญเพลิงพระราชทานขึ้นประดิษฐานบนเมรุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) .. ก่อนถึงกำหนดการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรมหาบังสุกุล และประกอบพิธี (พระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจ) ตามกำหนดการ กระผม (……………………………..) ตำแหน่ง/ความสัมพันธ์กับผู้วายชนม์ (……………………………..) ได้รับฉันทานุมัติจากคณะเจ้าภาพให้เป็นพิธีกร ดำเนินตามขั้นตอนอันเป็นพิธีการในงาน (พระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจ) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม เป็นเกียรติแก่คณะเจ้าภาพ และผู้วายชนม์ เพื่อให้พิธีการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย สำเร็จเป็นบุญกุศลแก่ผู้วายชนม์ กระผมขออนุญาตท่านประธานในพิธี และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ประกอบพิธีตามกำหนดการดังนี้ ในส่วนเบื้องต้นขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุล ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

 • ลำดับที่ 1 ขอเรียนเชิญ …… เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และนิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญครับ
 • ลำดับที่ 2 ขอเรียนเชิญ …… เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และนิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญครับ
 • ลำดับที่ 3 ขอเรียนเชิญ …… เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และนิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญครับ ….

ลำดับนี้ กระผมขออนุญาต อ่านหมายรับสั่ง ดังนี้

ขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าภาพ ทายาทของผู้วายชนม์ อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอเรียนเชิญครับ

ลำดับนี้ เพื่อได้ทราบเกียรติประวัตของผู้วายชนม์ ขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าภาพ ทายาทของผู้วายชนม์ อ่านประวัติ ขอเรียนเชิญครับ

“การเขียนประวัติผู้เสียชีวิต”

การถึงแก่กรรมของ (……………………………..) ในกาลนี้ แม้จะเป็นไปตามกฎธรรมดาแห่งสังขารธรรมทั้งหลาย ซึ่งมีการเกิดเป็นเบื้องต้น มีการดำรงอยู่เป็นท่ามมกลาง และมีการแตกดับสลายไปในที่สุดก็ตาม แต่ถึงกระนั้นเป็นการเหลือวิสัยที่จะหักห้ามความเศร้าโศกเสียใจ ของเหล่าญาติมิตรวิสาสิกชนทั้งหลายได้ ทั้งนี้ด้วยสำนึกในกตัญญูกตเวทิตาธรรม รำลึกถึงภาพแห่งชีวิตของท่านขณะดำรงชีวิตอยู่ ซึ่งได้ดำรงชีวิตด้วยดี มีคณูปการต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ พระศาสนา

ประวัติการทำงาน: ……

ขณะดำรงชีวิตอยู่ท่านได้ประกอบอาชีพการงานอันสุจริต ดำเนินชีวิตโดยธรรม เป็นบุพการีผู้ประเสริฐ เลี้ยงดูอบรม บุตร-ธิดา มาโดยดี มีชีวิตในบั้นปลายอันสงบ และใฝ่ในบุญกุศลเป็นนิตย์ ทั้งผูกจิตมั่นในพระพุทธศาสนามรตลอดอายุขัย นับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัว และญาติมิตร

เกียรติประวัติ: ……

(……………………………..) เป็น (สามี/ภรรยา) ที่ประเสริฐของครอบครัว ท่านถนอมเลี้ยงดูลูกทุกคนด้วยความรัก ให้ความอบอุ่นแก่ลูกเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่ใต้ร่มเงา ท่านพยายามสอนให้ลูกทุกคนเป็นคนดี มีศีลธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความขยันหมั่นเพียรและดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงาม โดยที่ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องเหล่านี้
ความตั้งใจอันแน่วแน่ของท่านที่จะปลูกฝังให้ลูกหลานเป็นคนดีมีคุณธรรม และให้ได้รับการศึกษาที่ดี ได้ผลิดอกออกผลอย่างงดงาม คือ ลูกทุกคนได้ตอบสนองปณิธานของ (คุณพ่อ/คุณแม่) ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษา ประสบความสำเร็จในชีวิต และเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

วาระสุดท้ายของชีวิต: ……

บัดนี้สังขารร่างกายของท่าน อันเป็นรูปธรรมได้แตกดับปรากฎอยู่ ณ เบ้องหน้านี้แล้ว แต่นามธรรม คือ คุณงามความดีที่ท่านได้สั่งสม และสร้างสรรค์ไว้ จักไม่แตกดับสลายไป แต่จะสถิตอยู่ในจิตใจของครอบครัวและญาติมิตร เสมือนเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิต เป็นที่เคารพ และลำรึกถึงท่านสืบไป

“กลอนไว้อาลัย (2)”

ถึงวันที่ (……………………………..) ต้องลาจาก ที่เหลือฝากเอาไว้ให้คิดถึง

คุณธรรมความดีที่ตราตรึง ให้คิดถึงคะนึงหาและอาลัย
ขอวิญญาณสู่สุขคติเถิด สุดปรเสริฐสรวงสวรรค์อันสดใส

บุญกุศลที่สร้างไว้ เป็นทางไป สู่ภพใหม่ไร้ทุกข์ เป็นสุขเทอญ

“บทพิธีกรงานฌาปนกิจ (2)”

การถึงแก่กรรมของ (……………………………..) ในกาลนี้นั้น มิใช่ความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว (……………………………..) เท่านั้น แต่นับว่าเป็นการสูญเสียบุคคลอันมีค่ายิ่ง ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ชีวิตและความตายเป็นของคู่กัน ชีวิตของสัตว์ทั้งมวลถูกความเกิดและความแก่เบียดเบียน ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา ครั้นถึงกาลกำหนดแล้ว ย่อมจะแตกทำลายไป ดังในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้สาธุชนเพียรสร้างความดีเป็นนิตย์ เพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบัน เพื่อเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้า และฝากเกียรติคุณชื่อเสียงอันดีงามให้ปรากฎสืบไปชั่วกาลนาน

อกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดี ซึ่ง (……………………………..) ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนา และไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ (……………………………..) และ ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลคุณงามความดีที่ (……………………………..) ได้บำเพ็ญประพฤติมาตลอดชีวิต ตลอดถึงบุญกุศลที่ บุตร-ธิดา และญาติมิตร ได้ร่วมบำเพ็ญทักษิณานุประทานอุทิศให้ในกาลครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยหนุนส่งให้ (……………………………..) ได้ไปสถิตเสวยอุดมสุขในทิพยวิมาน สุคติสถานในสัมปรายภาพ ประสพสุขอันไพบูลย์ เพิ่มพูนโดยยิ่งๆขึ้นไปเทอญ

ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นการไว้อาลัยแก่ดวงวิญญาณอันสงบสุขของผู้วายชนม์ กระผมขออนุญาตท่านประธานในพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ได้โปรดลุกขึ้นยืน สำรวมจิตใจไว้อาลัย และประกาศอโหสิกรรมแก่ดวงวิญญาณอันสงบของผู้วายชนม์ เป็นวาระสุดท้าย ขอเรียนเชิญครับ

….
ลำดับสุดท้ายขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี (……………………………..) เป็นผู้ทอดผ้าไตรบังสุกุล และประกอบพิธีพระราชทานเพลิง (วางดอกไม้จันทน์) และ กราบอาราธนาพระคุณเจ้า 1 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ

กราบอาราธนาคณะสงฆ์ที่เมตตามาร่วมพิธี โปรดขึ้นวางดอกไม้จันทน์ และลำดับถัดไปขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายขึ้นวางดอกไม้จันทน์ โดยเรียนเชิญขึ้นบันไดด้าน…….. และลงบันไดด้าน ……. เพื่อรับความขอบคุณ รับของที่ระลึกจากเจ้าภาพ

ภายหลังจากประธานขึ้นทอดผ้ามหาบังสุกุล และวางดอกไม้จันทน์เป็นการเผาหลอกแล้ว ให้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ก่อนเชิญประธานทำการขึ้นวางดอกไม้จันทน์ทำการเผาจริงอีกครั้ง

หมายเหตุ ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ – ผู้เป็นประธานถวายบังคม(ไหว้) ไปที่หน้าหีบเพลิงที่วางอยู่ หยิบธูป ดอกไม้จันทน์ เทียน จุดไฟหลวงจากเทียนชวน แล้วจึงวางไว้ไต้กลางฐานตั้งหีบศพ จากนั้นก้าวถอยหลัง 1 ก้าว คำนับศพหนึ่งครั้ง แล้วลงจากเมรุ

“ประกาศอโหสิกรรม (ถ้ามี)”

ขอประกาศอโหสิกรรมต่อวิญญาณของ (……………………………..) ได้โปรดทราบในโอกาสนี้ ทุกคนในสถานที่แห่งนี้ ขอประกาศอโหสิกรรมต่อดวงวิญญาณของท่าน หากได้เคยประมาทพลาดพลั้งต่อกันโดยประการใดใด ขอกรรมทั้งหลายนั้นได้โปรดเป็นอโหสิกรรมต่อกัน ขอให้ดวงวิญญาณของท่าน จงปราศจากมลทินเรื่องเศร้าหมอง ห่วงใย มีความปลอดโปร่งโลงจากเวรภัยในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ

อนึ่งครอบครัวและญาติมิตรทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลให้ท่านแล้ว โดยตั้งจิตอุทิศผลเจาะจงต่อดวงวิญญาณของท่านทั้งสิ้น ขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้โปรดรับรู้และอนุโมทนา

ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมและสร้างสรรค์ไว้แต่ครั้งยังมีชีวิตและด้วยอานุภาพแห่งปัตตนุโมทนามัยบุญอุทิศให้ในกาลนี้ ขอจงเป็นพลปัจจัย สำเร็จเป็นบุญกุศลให้ดวงวิญญาณของท่านได้ไปสถิตย์ในสุคติภาพ ประสพสุขอันไพบูลย์เพิ่มพูลโดยยิ่งๆไปเทอญ

“คำกล่าวขอบคุณงานฌาปนกิจ”

เจ้าภาพขอขอบคุณท่านประธานในพิธี (……………………………..) และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมฟังสวดอภิธรรมการบำเพ็ญกุศล นำพวงหรีดมาเคารพศพ ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมทำบุญตลอดจนร่วมงานในพิธี(พระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจ) ในวันนี้ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขาดตกบกพร่อง ทางเจ้าภาพขอกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมทำบำเพ็ญกุศล โปรดอภิบาลรักษาให้ท่านประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล สมบูรณ์พูนผล พร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอกราบขอบพระคุณครับ

ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ

 

รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน*

* จัดอันดับโดย google.com

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

เหตุผลที่หลายครอบครัววางใจให้ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยจัดงานศพ

 • มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

 • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และคนให้กำลังใจ
 • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
 • เป็นสถานการณ์ที่รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร
 • เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้สภาพจิตใจ ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ
 • ต้องการออกแบบรูปแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
 • ต้องการให้ช่วยเรื่องกฎหมาย เช่น พินัยกรรม และภาษีมรดก
 • ต้องการความสะดวก เนื่องจากเราช่วยจัดเตรียมทุกสิ่งให้ ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ดอกไม้ประดับหีบ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จนกระทั่งพิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร

มาตฐานการให้บริการ

การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

ฟิวเนอรัล แพลน
มีสาขาไหม?

เนื่องจากมีผู้ให้บริการอื่นเจตนาคัดลอก ข้อความ เนื้อหาบนเวปไซต์ไปใช้ และทำการดัดแปลงแก้ไขรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า หรือ บริการให้กับตนเอง

ทางเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้จดเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณ จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบไว้ ณ โอากาสนี้ว่า ฟิวเนอรัล แพลน ไม่มีสาขา และสามารถติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ทางช่องทางดังนี้เท่านั้น

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

“ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

ฟิวเนอรัล แพลน คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมาย ช่วยจัดการพินัยกรรม ภาษีมรดก และจัดพิธีศพ โดยดูแลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต การสวดอภิธรรม งานฌาปนกิจ และพิธีลอยอังคาร

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

บริการด้านกฏหมาย
จัดการเรื่องพินัยกรรม และภาษีมรดก

แพคเกจรับจัดงานศพ
ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานศพตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ
เตรียมของชำร่วยที่สะท้อนได้ถึงคุณค่าทางจิตใจของเจ้าภาพ

พิธีลอยอังคาร
บริการเรือเช่าเหมาลำ เพื่อทำพิธีลอยอังคาร