งานฌาปนกิจ

ขั้นตอนวันงานฌาปนกิจ

ในวันฌาปนกิจ จะมีหลายขั้นตอน นอกจากสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์แล้ว เจ้าภาพยังต้องคำนึงถึงอาหาร ดอกไม้จันทน์ และของที่ระลึกในงานฌาปนกิจ ที่ให้เพียงพอต่อจำนวนแขกที่จะมาร่วมงาน นอกจากนี้ ในช่วงพิธีการ เจ้าภาพควรจะต้องเตรียมการอ่านประวัติผู้วายชนม์ และเชิญประธานเป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุลให้เรียบร้อยก่อนพิธีจะเริ่มต้น ซึ่งในพิธีฌาปนกิจทั่วไปนั้น จะมีขั้นตอนดังนี้

 • พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
 • พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดมาติกา บังสุกุล
 • ถวายภัตตาหารเพล
 • เคลื่อนศพ เวียนรอบพระเมรุ
 • พิธีฌาปนกิจ การทอดผ้าบังสุกุล
 • การวางดอกไม้จันทน์ และแจกของที่ระลึกงานฌาปนกิจ

ขอให้บุญจงถึงแก่ท่านทั้งหลาย

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว สมิตทันต์, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว ศรีชัยกุล, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว จุฑามาศกุล, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว ทวีกิจการ, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว ฤทธิ์เดช, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว เตชไกรชนะ, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว พุทธยศ, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว อภิชิตกุลวัฒน์, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว เป้าประยูร, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว ไพศาลพานิชย์, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว สุนทรกิจ, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว ทรัพย์สมานวงศ์, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว อนันต์นนท์ศักดิ์, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว พวงทอง, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว รังษีธรรม, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว สันติวิมลรัตน์, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว พงษ์ไพบูลย์, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว เกิดผล, .

ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

ครอบครัว แดงทิพย์, .
ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ

 

รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน*

* จัดอันดับโดย google.com

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

เหตุผลที่หลายครอบครัววางใจให้ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยจัดงานศพ

 • มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

 • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และคนให้กำลังใจ
 • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
 • เป็นสถานการณ์ที่รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร
 • เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้สภาพจิตใจ ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ
 • ต้องการออกแบบรูปแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
 • ต้องการให้ช่วยเรื่องกฎหมาย เช่น พินัยกรรม และภาษีมรดก
 • ต้องการความสะดวก เนื่องจากเราช่วยจัดเตรียมทุกสิ่งให้ ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ดอกไม้ประดับหีบ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จนกระทั่งพิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร

ขั้นตอนต่างๆในงานฌาปนกิจ

ตัวอย่าง กำหนดการ งานฌาปนกิจ

กำหนดการสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกับเวลาตามความสะดวกของพระสงฆ์ หรือ เจ้าภาพได้

 • เวลา 10.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
 • เวลา 10.30 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ – พระสงฆ์สวดมาติกา บังสุกุล
 • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
 • เวลา 12.00.น. เวียนศพรอบเมรุ
 • เวลา 13.00.น. พิธีฌาปนกิจ

การเขียนประวัติผู้เสียชีวิต

หัวข้อที่ใช้ในการเขียนประวัติผู้เสียชีวิต โดยทั่วไปประกอบด้วย

 • ประวัติการศึกษาและการทำงาน
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านการทำงาน
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ/งานอดิเรก
 • อุปนิสัย
 • เกียรติประวัติ ผลงาน
 • สาเหตุ หรือ อาการก่อนเสียชีวิต และเวลาที่เสียชีวิต

ตัวอย่าง การอ่านประวัติผู้เสียชีวิต

ผู้อ่านประวัติ : กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูง กราบเรียนท่าน………… ประธานในพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน ก่อนที่จะประกอบพิธีฌาปนกิจของ ……………………………………….ในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และรำลึกถึงผู้วายชนม์ กระผม/ดิฉัน ……………………………… ซึ่งเป็น ……. ของผู้วายชนม์ ขอนำประวัติและคำไว้อาลัย มาเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติเพื่อได้ทราบโดยสังเขป ดังนี้

คุณ………….. เกิดเมื่อ……….. ที่จังหวัด………….. เป็นบุตรของ ………….. มีพี่น้อง …….คน และสมรสกับ………….. คุณ……. เป็นที่พึ่งของทุกคน ให้ความหว่งใยบุตร ธิดา และคนทั่วไปตลอดเวลา ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่น และเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยร่าเริ่ง สนุกสนาน และมองโลกในแง่ดี ในด้านศาสนาเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยให้การบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นเนืองนิตย์ คุณ…… ได้ล้มป่วยด้วยโรค….. และเข้ารับการรักษาที่ ……… และเกิดอาการทรุดลง จนถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ ….. เวลา ….. รวมสิริอายุได้ …. ปี

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ชีวิตและความตายเป็นของคู่กัน ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนพึงประกอบแต่ความดีเป็นนิตย์ เพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกหน้า
ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลคุณงามความดีที่ คุณ….. ได้ปฏิบัติบำเพ็ญมา ตลอดจนบุญกุศลที่ครอบครัว และญาติมิตร ที่ได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณานุประทาน อุทิศให้ในกาลครั้งนี้ จงเป็นพลปัจจัยส่งให้คุณ …….. ได้ไปสถิตเสวยอุดมสุข ในทพิยวิมานสุคติสถานในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ตัวอย่าง ลำดับในพิธีฌาปนกิจ ของผู้ดำเนินพิธีการ

 1. กล่าวต้อนรับ: เรียนท่านประธานที่เคารพ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตเรียนเชิญ …………………. เป็นผู้อ่านประวัติ และกล่าวคำไว้อาลัย ต่อท่านประธานและผู้ร่วมพิธี ขออนุญาตเรียนเชิญครับ
 2. (อ่านประวัติ) และยืนไว้อาลัย: ขอเรียนเชิญทุกท่าน ยืน หรือ นั่ง ตามอัธยาศัย ตั้งใจสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อไว้อาลัย และส่งดวงวิญญาณของ …………… ให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ขอกราบเรียนเชิญครับ
 3. ทอดผ้าบังสุกุล: ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ บัดนี้ ได้เวลาประกอบพิธีฌาปนกิจของ ………….. กระผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่มีรายนามดังต่อไปนี้ ขึ้นทอดผ้าบังสุกุล และประกอบพิธีฌาปนกิจตามลำดับ ขออนุญาตเรียนเชิญครับ
  3.1 ขอเรียนเชิญ..………………..ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่ … และกราบนิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ (โดยทั่วไปเชิญไว้ 3 ชุด)
  3.2 ลำดับสุดท้าย ขอเรียนเชิญคุณ……………………………ให้เกียรติเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุลและกราบนิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป เเป็นผู้พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ (ในขั้นตอนนี้ โดยทั่วไปประธานจะวางดอกไม้จันทน์ไปด้วยเลย)
 4. วางดอกไม้จันทน์: ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณ……… ให้ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ
 5. กล่าวขอบคุณ : การจัดงานฌาปนกิจ……………….. ในครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมในนามตัวแทนของเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขาดตกบกพร่อง กระผมต้องกราบขออภัย และขออารธานาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เทอญ และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

“ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

ฟิวเนอรัล แพลน คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมาย ช่วยจัดการพินัยกรรม ภาษีมรดก และจัดพิธีศพ โดยดูแลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต การสวดอภิธรรม งานฌาปนกิจ และพิธีลอยอังคาร

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

บริการด้านกฏหมาย
จัดการเรื่องพินัยกรรม และภาษีมรดก

แพคเกจรับจัดงานศพ
ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานศพตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ
เตรียมของชำร่วยที่สะท้อนได้ถึงคุณค่าทางจิตใจของเจ้าภาพ

พิธีลอยอังคาร
บริการเรือเช่าเหมาลำ เพื่อทำพิธีลอยอังคาร

มาตฐานการให้บริการ

การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

ฟิวเนอรัล แพลน
มีสาขาไหม?

เนื่องจากมีผู้ให้บริการอื่นเจตนาคัดลอก ข้อความ เนื้อหาบนเวปไซต์ไปใช้ และทำการดัดแปลงแก้ไขรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า หรือ บริการให้กับตนเอง

ทางเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้จดเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณ จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบไว้ ณ โอากาสนี้ว่า ฟิวเนอรัล แพลน ไม่มีสาขา และสามารถติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ทางช่องทางดังนี้เท่านั้น

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394