จองศาลา จัดงานศพ
ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

ฟิวเนอรัล แพลน ขอร่วมแสดงความเสียใจหากท่านอยู่ในช่วงเวลาที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก แต่อย่างไรก็ตามเราขอเป็นกำลังใจให้ท่านมีผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดี โดยเราจะอธิบายสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับ ดังนี้

1. สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อมีคนเสียชีวิต

 • เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ เอกสารใบมรณบัตร และ หนังสือรับรองการเสียชีวิตระบุว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19
 • เตรียมเครื่องแต่งกายให้กับผู้วายชนม์ และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย เนื่องจากปัจจุบัน จะไม่มีการอาบน้ำศพ ไม่มีการแต่งหน้า และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่วัด
 • แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดำเนินการฉีดน้ำยารักษาสภาพ
 • เตรียมภาพถ่ายขนาด 12”x18” จำนวน 2 ภาพ สำหรับตั้งไว้ด้านนอก และด้านในศาลา
 • กรณีต้องการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ/หรือ ขอไฟพระราชทาน ให้ติดต่อวัดให้เรียบร้อยก่อนเพื่อจะได้ทราบเวลาที่เมรุว่าง จึงค่อยนำเวลาที่ได้ไปติดต่อขอพระราชทานเพลิงศพ

2. จองศาลา โดยทำการติดต่อสำนักงานฯ เพื่อสอบถามมีศาลาว่าว่างหรือไม่ โดยที่สำนักงานฯ จะมี 2 แห่ง เป็นคนละหน่วยงาน (สำนักงานฝั่งวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน จะดูแลศาลาฝั่งทางวัด และ สำนักงานฝั่งฌาปนกสถานกองทัพอากาศ ก็จะดูแลศาลาฝั่งกองทัพอากาศ) โดยที่เมรุที่ใช้ฌาปนกิจจะเป็นเมรุที่ใช้ร่วมกัน (มี 2 เมรุ) ซึ่งเจ้าภาพจะเลือกจัดงานโดยใช้ศาลาที่ฝั่งไหนก็ให้ติดต่อสำนักงานที่ดูแลของฝั่งนั้น โดยเข้าไปเขียนใบแสดงความจำนงค์ที่สำนักงานด้วยตัวเอง

3. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการสวดพระอภิธรรมกี่วัน (และมีพิธีหลวงหรือไม่) รวมถึงแจ้งจำนวนแขกที่มาร่วมในพิธีโดยประมาณ และแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีการขอพระราชทานเพลิง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานช่วยเลือกศาลาตามความเหมาะสม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้เลือกเวลาในการฌาปนกิจ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดต่างๆในการจัดงานให้เจ้าภาพทราบ

แพ็กเกจรับจัดงานศพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่เคลื่อนย้าย จนถึง ลอยอังคาร

ตัวอย่าง กำหนดการสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพ (พิธีฌาปนกิจ)

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: เสียชีวิตในวันหยุดราชการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ ออกใบมรณบัตรไม่ได้ต้องทำอย่างไร

คำตอบ: สามารถนำมาให้ภายหลังแต่ต้องให้ก่อนวันฌาปนกิจเท่านั้น หากไม่ได้รับใบมรณบัตร จะไม่ทำการฌาปนกิจทุกกรณี ดังนั้น อาจเลือกที่จะฝากร่างไว้ที่โรงพยาบาลก่อน รอให้ได้รับเอกสารก่อนค่อยทำการเคลื่อนย้าย หรือ เลือกที่จะเพิ่มจำนวนวันสวดพระอภิธรรมเพื่อให้ได้รับใบมรณบัตรก่อนการฌาปนกิจ

คำถาม: ถ้าศาลาที่ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ไม่ว่าง ต้องทำอย่างไร

คำตอบ: เจ้าภาพสามารถเปลี่ยนไปจัดงานศพที่วัดอื่นตามที่สะดวก หรือ หากมีความต้องการที่จะจัดงานศพที่ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เท่านั้น ก็สามารถฝากร่างผู้วายชนม์(ผู้เสียชีวิต) ไว้ที่โรงพยาบาลก่อน และรอจนกว่าศาลาว่างค่อยทำการเคลื่อนย้าย

คำถาม: ถ้าทราบว่าศาลามีขนาดเล็ก แต่จะมีแขกที่มาร่วมในพิธีจำนวนมาก ต้องทำอย่างไร

คำตอบ: ควรฝากร่างไว้ที่โรงพยาบาลก่อนและรอจนกว่าศาลาที่มีขนาดใหญ่ หรือ ศาลาที่เปิดทางเชื่อมต่อกันได้ว่าง จากนั้นค่อยทำการเคลื่อนย้ายนำร่างเข้ามายังศาลา จะเหมาะสมกว่านำร่างเข้าศาลาที่มีขนาดเล็ก แล้วค่อยย้ายไปยังศาลาที่มีขนาดใหญ่กว่าในวันถัดไป

คำถาม: ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปร่วมงานศพที่ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ลงสถานีไหน

คำตอบ: หากเดินทางด้วยรถไฟฟ้า หากไปศาลาที่อยู่ในฝั่งฌาปนกสถานกองทัพอากาศ ให้ลงที่สถานีกรมทหารราบที่ 11 แต่หากจะไปศาลาที่อยู่ฝั่งวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ให้ลงที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (ทั้ง 2 ฝั่ง สามารถเดินข้ามสะพานเชื่อมถึงกันได้ แต่ลงที่สถานีตามที่แนะนำจะเดินใกล้กว่า)

คำถาม: ขับรถไปร่วมงานศพที่ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ควรไปถึงกี่โมง

คำตอบ: ถึงแม้ว่าฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน จะมีพื้นที่และบริเวณกว้างขวาง แต่หากไปถึงใกล้ๆ 18:00 น. ก็มักจะหาที่จอดรถไม่ได้ ดังนั้น หากต้องการที่จอดรถใกล้ๆก็ควรไปถึงก่อน 17:00 น.

คำถาม: ขับรถไปร่วมงานศพที่ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เสียค่าที่จอดรถไหม

คำตอบ: ที่จอดรถทั้งฝั่งของฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน จอดรถได้ฟรี ไม่มีค่าบริการ

คำถาม: พระสงฆ์เริ่มสวดพระอภิธรรมกี่โมง

คำตอบ: ในวันแรกของการสวดพระอภิธรรม จะเริ่มพิธีสงฆ์ที่เวลา 17:30 น. และในวันถัดไปจะเริ่มที่เวลา 18:00 น.

คำถาม: จะสั่งพวงหรีด ไปร่วมไว้อาลัยในงานศพที่ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน มีร้านพวงหรีดใกล้ๆไหม

คำตอบ: ร้านพวงหรีดใกล้ๆวัดมีหลายร้านตั้งแต่บริเวณสถานีกรมทหารราบที่ 11 (อยู่ฝั่งเดียวกันกับวัด) หรือ จะเข้ามาสั่งพวงหรีดที่ร้านดอกไม้ในฝั่งฌาปนสถานกองทัพอากาศเลยก็ได้

ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ

 

รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน*

* จัดอันดับโดย google.com

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

เหตุผลที่หลายครอบครัววางใจให้ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยจัดงานศพ

 • มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

 • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และคนให้กำลังใจ
 • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
 • เป็นสถานการณ์ที่รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร
 • เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้สภาพจิตใจ ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ
 • ต้องการออกแบบรูปแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
 • ต้องการให้ช่วยเรื่องกฎหมาย เช่น พินัยกรรม และภาษีมรดก
 • ต้องการความสะดวก เนื่องจากเราช่วยจัดเตรียมทุกสิ่งให้ ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ดอกไม้ประดับหีบ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จนกระทั่งพิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร

มาตฐานการให้บริการ

การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

ฟิวเนอรัล แพลน
มีสาขาไหม?

เนื่องจากมีผู้ให้บริการอื่นเจตนาคัดลอก ข้อความ เนื้อหาบนเวปไซต์ไปใช้ และทำการดัดแปลงแก้ไขรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า หรือ บริการให้กับตนเอง

ทางเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้จดเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณ จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบไว้ ณ โอากาสนี้ว่า ฟิวเนอรัล แพลน ไม่มีสาขา และสามารถติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ทางช่องทางดังนี้เท่านั้น

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

“ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

ฟิวเนอรัล แพลน คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมาย ช่วยจัดการพินัยกรรม ภาษีมรดก และจัดพิธีศพ โดยดูแลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต การสวดอภิธรรม งานฌาปนกิจ และพิธีลอยอังคาร

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

บริการด้านกฏหมาย
จัดการเรื่องพินัยกรรม และภาษีมรดก

แพคเกจรับจัดงานศพ
ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานศพตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ
เตรียมของชำร่วยที่สะท้อนได้ถึงคุณค่าทางจิตใจของเจ้าภาพ

พิธีลอยอังคาร
บริการเรือเช่าเหมาลำ เพื่อทำพิธีลอยอังคาร