แพ็กเกจรับจัดงานศพ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ
ฌาปนสถานกองทัพอากาศ – วัดพระศรีมหาธาตุ

ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยท่านเตรียมพร้อมเพื่อวางแผนงานศพล่วงหน้า หรือ รับจัดงานศพ เมื่อมีผู้เสียชีวิต โดยให้บริการคลอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต ดำเนินการจองศาลา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ รวมถึงดอกไม้ประดับหีบ และหีบศพ ตลอดจนช่วยดำเนินการในพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่การรดน้ำศพ, พิธีสวดพระอภิธรรม, นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา, สวดมาติกาบังสุกุล, ถวายภัตตาหารเพล, พิธีฌาปนกิจ จนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีเก็บอัฐิ และ ทำการลอยอังคาร โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานคอยแนะนำขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการและประสานงานเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และการดำเนินงานที่ราบรื่น

ความจริงในปัจจุบัน เราพบว่าหลายครอบครัวมีความกังวลใจ และมีเหตุผลต่างๆที่ต้องการผู้มาช่วย ดำเนินการจัดงานศพ และไม่ว่าท่านจะมีเหตุผลใด ฟิวเนอรัล แพลน สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อให้พิธีทางศาสนา ครบถ้วน สมบูรณ์ และสมกับความตั้งใจในการแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม

แพ็กเกจรับจัดงานศพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงานศพตามพุทธศาสนา

พิธีกรรม ครบถ้วน สมบูรณ์

 • มั่นใจว่าพิธีศพจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ทำให้ท่านได้ใช้ช่วงเวลาที่สำคัญกับครอบครัวอย่างเต็มที่
 • ช่วยคลายความกังวลในช่วงเวลาที่รู้สึกสับสน
 • หมดปัญหาเรื่องคนที่จะคอยมาช่วยงาน
 • ไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนพิธีทางศาสนา
 • มีภาพลักษณ์ และ สะดวก สบาย
 • รู้รายจ่ายที่แน่นอน

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

ช่วยให้ท่านผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้อย่างวางใจ

ด้วยประสบการณ์ของเรา

ช่วยจัดการสิ่งต่างๆ ในเวลาที่ไม่ทันตั้งตัว เร่งรีบ และเกิดความรู้สึกสับสน เสียใจ

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

จัดดอกไม้ประดับในศาลา และ
จัดเตรียมหีบศพแบบมาตรฐาน

ฟิวเนอรัล แพลน ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และตรงต่อเวลา

ภายหลังจากที่ได้รับการยืนยัน และจองศาลา รถตู้จะไปรับร่างผู้วายชนม์จากต้นทางมายังวัดที่ทำพิธี โดยจะใช้เวลาเดินทางมาให้ทันเวลาก่อนเริ่มพิธีรดน้ำศพ

ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยให้ท่านมั่นใจว่า เลือกหีบที่แข็งแรง ไม่แตกชำรุด และดูสวยงาม

ใช้หีบศพมาตรฐานที่มีความแข็งแรง บุภายในเรียบร้อย พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในพิธี

ฟิวเนอรัล แพลน ข่วยสร้างภาพลักษณ์ในงานพิธี ด้วยการใช้ดอกไม้ประดับที่เป็นมาตรฐานตามสมัยนิยม

จัดเตรียมดอกไม้ประดับหีบประดับด้านในศาลา

ฟิวเนรัล แพลน ไม่ลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆ

ไม่ลืมที่จะจัดเตรียมอาหารไหว้ผู้วายชนม์ ช่วยให้ท่านสบายใจ ตั้งแต่วันสวดพระอภิธรรมคืนแรก จนถึงวันฌาปนกิจ

ฟิวเนอรัล แพลน จัดเตรียมอาหารว่างในรูปแบบ snack box ที่มีความสดใหม่แบบทำกันวันต่อวัน

บริการความอร่อย ไม่ว่าจะเป็น ฮั่วเซ่งฮง พัฟแอนด์พาย เอสแอนด์พี หรืออื่นๆ พร้อมพนักงานเสิร์ฟ

ฟิวเนอรัล แพลน ให้บุญเป็นของที่ระลึกงานฌาปนกิจ (ของชำร่วยงานศพ)

ฟิวเนอรัล แพลน นอกจากจะมีของชำร่วยให้เลือกหลายชนิดแล้ว เรายังมีแนวทางที่เปลียนของชำร่วยให้เป็นการร่วมบุญ เพื่ออุทิศกุศลให้กับผู้วายชนม์

ฟิวเนอรัล แพลน บริการเรือลอยอังคารแบบเหมาลำ

ภายหลังจากทำบุญอัฐิ เรานำเจ้าภาพไปทำพิธีลอยอังคารด้วยเรือที่มีความปลอดภัย

ชมผลงาน

ท่านสามารถพิจารณา และตัดสินใจเพื่อใช้บริการได้ด้วยตัวท่านเอง จากตัวอย่างการดำเนินงานที่ผ่านมาของฟิวเนอรัล แพลน ผ่านช่อง YouTube ของเรานี้

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

เกี่ยวกับ ฟิวเนอรัล แพลน

งานศพเป็นพิธีกรรม และเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางจิตวิทยาที่สามารถช่วยให้ผู้สูญเสียเริ่มยอมรับความจริงว่า มีคนในชีวิตของเราเสียชีวิต

 • พิธีศพ สามารถกระตุ้นให้เราระลึกถึงผู้เสียชีวิต และแบ่งปันความทรงจำที่เป็นเอกลักษณ์ของเรากับผู้อื่น
 • พิธีศพ เป็นที่ซึ่งนำคนที่ห่วงใยกันมารวมไว้ เกิดเป็นบรรยากาศแห่งความรักและการเกื้อหนุนทางจิตใจ
 • พิธีศพ ช่วยให้เราสามารถแสดงทัศนคติและความรู้สึกภายในเกี่ยวกับชีวิตและความตายได้
 • พิธีศพ สะท้อนถึงความสำคัญของชีวิต ช่วยให้เราค้นหาความหมาย และจุดประสงค์ในการดำรงชีวิต และทำให้มีกำลังใจที่จะก้าวต่อไป แม้จะเผชิญกับการสูญเสีย
 • พิธีศพ ช่วยให้เราตระหนักและยอมรับถึงความจริงของชีวิตและความตายได้
ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ

 

รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน*

* จัดอันดับโดย google.com

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

เหตุผลที่หลายครอบครัววางใจให้ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยจัดงานศพ

 • มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

 • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และคนให้กำลังใจ
 • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
 • เป็นสถานการณ์ที่รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร
 • เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้สภาพจิตใจ ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ
 • ต้องการออกแบบรูปแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
 • ต้องการให้ช่วยเรื่องกฎหมาย เช่น พินัยกรรม และภาษีมรดก
 • ต้องการความสะดวก เนื่องจากเราช่วยจัดเตรียมทุกสิ่งให้ ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ดอกไม้ประดับหีบ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จนกระทั่งพิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร

มาตฐานการให้บริการ

การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

ฟิวเนอรัล แพลน
มีสาขาไหม?

เนื่องจากมีผู้ให้บริการอื่นเจตนาคัดลอก ข้อความ เนื้อหาบนเวปไซต์ไปใช้ และทำการดัดแปลงแก้ไขรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า หรือ บริการให้กับตนเอง

ทางเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้จดเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณ จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบไว้ ณ โอากาสนี้ว่า ฟิวเนอรัล แพลน ไม่มีสาขา และสามารถติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ทางช่องทางดังนี้เท่านั้น

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

“ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

ฟิวเนอรัล แพลน คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมาย ช่วยจัดการพินัยกรรม ภาษีมรดก และจัดพิธีศพ โดยดูแลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต การสวดอภิธรรม งานฌาปนกิจ และพิธีลอยอังคาร

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

บริการด้านกฏหมาย
จัดการเรื่องพินัยกรรม และภาษีมรดก

แพคเกจรับจัดงานศพ
ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานศพตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ
เตรียมของชำร่วยที่สะท้อนได้ถึงคุณค่าทางจิตใจของเจ้าภาพ

พิธีลอยอังคาร
บริการเรือเช่าเหมาลำ เพื่อทำพิธีลอยอังคาร