รับจัดงานศพ

ฟิวเนอรัล แพลน – ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ

เมื่อไม่เคยวางแผนงานศพล่วงหน้า และไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อมีคนเสียชีวิต แล้วจะทำอย่างไร!!

 • ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ หรือ การเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่จินตนาการไว้
 • การเสียชีวิตอาจเป็นเหตุการณ์ที่เร่งด่วนจนสภาพจิตใจไม่พร้อมที่จะจัดการงานศพด้วยตัวเอง
 • ไม่มีญาติพี่น้องช่วยจัดงานศพ จะทำอย่างไรดี
 • ตัวเองก็ไม่มีประสบการณ์ในการจัดงานศพ รายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพก็ไม่รู้

เนื่องจากสภาพสังคในปัจจุบันเปลี่ยนไป ทำให้มีขนาดครอบครัวเล็กลง และหลายท่านบริหารเวลาไม่ได้ ด้วยแพคเกจรับจัดงานศพ ของฟิวเนอรัล แพลน ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ทำให้รู้รายจ่ายที่แน่นอน และช่วยดำเนินการจัดงานศพให้ท่านตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต จนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีลอยอังคาร จึงช่วยคลายความกังวล แก้ปัญหาเรื่องคนที่จะคอยมาช่วยงานและช่วยให้ท่านได้ใช้ช่วงเวลาที่สำคัญนี้อยู่กับครอบครัว

  ขั้นตอนในการให้บริการ #จัดงานศพ

  .

  1. อธิบาย

  ฟิวเนอรัล แพลน จะอธิบายให้ท่านทราบ ถึงสิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อมีผู้เสียชีวิต มีรายละเอียดการให้บริการ และทำ e-card เป็นกำหนดการเพื่อให้เจ้าภาพแจ้งญาติ และผู้ร่วมงาน

  .

  2. เคลื่อนย้าย

  ฟิวเนอรัล แพลน จะช่วยจองศาลา และเตรียมรถเพื่อรับร่างผู้เสียชีวิต ในการเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาล มาที่วัด พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ให้กับเจ้าภาพในการเคลื่อนย้าย

  .

  3. รดน้ำศพ

  ฟิวเนอรัล แพลน เตรียมพิธีรดน้ำศพ เตรียมหีบศพ และดอกไม้ประดับหีบ โดยไม่ลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น การจัดเตรียมอาหารไหว้แก่ผู้วายชนม์ และเตรียมโต๊ะสำหรับลงทะเบียน

  .

  4. สวดอภิธรรม

  ฟิวเนอรัล แพลน อยู่ร่วมกับเจ้าภาพในทุกคืนของการสวดพระอภิธรรม เราคอยดูแลทุกขั้นตอน และจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ รวมถึงอาหารว่างและน้ำเปล่าสำหรับรับรองแขก

  .

  5. งานฌาปนกิจ

  ฟิวเนอรัล แพลน จะนิมนต์พระสงฆ์เพื่อแสดงพระธรรมเทศนา สวดมาติกา และทำการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากนั้นจึงนำร่างของผู้วายชนม์เคลื่อนย้ายสู่เมรุ

  .

  6. ประชุมเพลิง

  ฟิวเนอรัล แพลน จะบริการอาหารว่าง รวมถึงเตรียมของชำร่วย ผ้าไตรบังสุกุล และดอกไม้จันทน์ พร้อมช่วยซักซ้อมเจ้าภาพในการเป็นผู้เชิญพานผ้าไตรบังสุกุล และมีพิธีกรดำเนินงาน

  .

  7. เก็บอัฐิ

  ในวันเก็บอัฐิช่วงเช้า ทางฟิวเนอรัล แพลน จะเตรียมดอกไม้ มาลัย น้ำอบและผ้าข้าวในการเก็บอัฐิ พร้อมลุ้งดินสำหรับลอยอังคาร และนิมนต์พระสงฆ์ในการทำบุญเก็บอัฐิไว้ให้เรียบร้อย

  .

  8. ลอยอังคาร

  ฟิวเนอรัล แพลน จะจัดเตรียมเรือสำหรับลอยอังคาร ยังท่าเรือตามที่ได้นัดหมายไว้ และเตรียมเครื่องไหว้ในพิธีลอยอังคาร พร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินพิธีลอยอังคาร

  .

  9. นิติกรรม และอื่นๆ

  นอกเหนือจากการจัดพิธีศพ หากท่านต้องการที่ปรึกษา หรือ ต้องการสอบถามด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษีมรดก หรือพินัยกรรม เรามีสำนักงานกฏหมาย พร้อมให้คำปรึกษา

  จัดเตรียมพิธีศพ-พิธีทางศาสนา

  “ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยให้ท่านสามารถใช้ช่วงเวลานี้กับคนสำคัญ ให้เวลากับครอบครัวและคนที่ท่านรัก โดยไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นตอนการจัดงานศพ”

  ฟิวเนอรัล แพลน จัดสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ทุกขั้นตอนตั้งแต่ววันแรกจนจบพิธี ได้แก่ ธูปเทียน บูชา เครื่องไทยธรรม ผ้าสบง ดอกไม้กำ รวมถึงปัจจัยถวายพระสงฆ์ และ ยังมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยประสานงานให้เกิดความเรียบร้อยในทุกขึ้นตอน

  พิธีรดน้ำศพ

  สวดพระอภิธรรม จำนวน 3 คืน

  พิธีฌาปนกิจ

  เก็บอัฐิ ทำบุญอัฐิ และลอยอังคาร

  รายละเอียดการให้บริการ แพ็กเกจรับจัดงานศพ ของฟิวเนอรัล แพลน

  • พิธีรดน้ำศพ: จัดเตรียมผ้าแพร ขัน ดอกไม้ มาลัย และอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในพิธีรดน้ำศพ
  • วันสวดพระอภิธรรม คืนที่ 1 – 3: นิมนต์พระสงฆ์คืนละ 4 รูป เพื่อสวดมาติกา บังสุกุล และจัดเตรียมสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้ในพิธีสวดพระอภิธรรม รวมถึงเครื่องไทยธรรม และปัจจัยถวายพระสงฆ์
  • ในวันฌาปนกิจ: จัดเตรียมสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้ในพิธีสงฆ์ต่างๆ ได้แก่ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา (พระสงฆ์ 1 รูป), พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดมาติกา บังสุกุล (พระสงฆ์ 10 รูป), การถวายภัตตาหารเพล (พระสงฆ์ 10 รูป), และ การเคลื่อนหีบศพไปยังเมรุ และทำการเวียนรอบเมรุ (พระสงฆ์ 1 รูป)
  • พิธีฌาปนกิจ /พิธีพระราชทานเพลิงศพ และการทอดผ้าบังสุกุล: มีพิธีกรช่วยดำเนินการนำประวัติ ลำดับขั้นตอนพิธีการ และตัวอย่างการเขียนประวัติผู้วายชนม์ รวมถึงจัดเตรียมสิ่งของที่ใช้ในพิธี เช่น ผ้าบังสุกุล สำหรับผู้ขึ้นทอดผ้าทั้งหมด 4 ท่าน, ดอกไม้จันทน์สำหรับผู้ร่วมพิธีจำนวน 100 ดอก, และดอกไม้จันทน์สำหรับประธานในพิธี ตลอดจนเตรียมของชำร่วยในงานฌาปนกิจในงบประมาณ 6,500 บาท
  • พิธีเก็บอัฐิ ทำบุญอัฐิ และพิธีลอยอังคาร: ในช่วงเช้าหลังจากทำการแปรอัฐิ เก็บอัฐิและทำบุญอัฐิเรียบร้อย ฟิวเนอรัล แพลน จะนำท่านไปยังเรือลอยอังคาร แบบเช่าเหมาลำ (ผู้โดยสารไม่เกิน 12 ท่าน) เพื่อประกอบพิธีลอยอังคารที่ท่ามหาราช (ระยะเวลาไป-กลับ 60 นาที)

  รายการอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในแพ็กเกจ เช่น

  • แพ็กเกจถ่ายภาพ (ช่างภาพ/วีดีโอ)
  • การจัดดอกไม้ ประดับหีบชุดที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ และการจัดดอกไม้ประดับเมรุ
  • การแสดงมหรสพ เช่น นักร้อง การแสดงโขน การรำ หรือ บรรเลงวงดนตรีไทย
  • จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับแขกผู้ร่วมงานแบบกล่อง หรือ บุปเฟ่ต์
  • เหรียญโปรยทาน
  • การบวชหน้าไฟ
  • การเพิ่มจำนวนเครื่องไทยธรรม และเพิ่มจำนวนผู้ทอดผ้าบังสุกุล
  • การเพิ่มจำนวนอาหารว่าง หรือ การเพิ่มจำนวนของที่ระลึกงานฌาปณกิจ

  ฟิวเนอรัล แพลน ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และตรงต่อเวลา

  ภายหลังจากที่ได้รับการยืนยัน และจองศาลา รถตู้ไปรับศพจากโรงพยาบาลมายังวัดที่ทำพิธี โดยจะใช้เวลาเดินทางมาให้ทันเวลาก่อนเริ่มพิธีรดน้ำศพ

  ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยให้ท่านมั่นใจว่า เลือกหีบที่แข็งแรง ไม่แตกชำรุด และดูสวยงาม

  ใช้หีบศพมาตรฐานเป็นแบบเทพพนมฐาน 3 ชั้น สีขาว จาก สุริยาหีบศพ หรือ มังกรเขียว ที่มีความแข็งแรง โดยมีขนาดของหีบศพที่เหมาะกับความสูงของชาวไทย

  ฟิวเนอรัล แพลน ข่วยสร้างภาพลักษณ์ในงานพิธี ด้วยการใช้ดอกไม้ประดับที่เป็นมาตรฐานตามสมัยนิยม

  จัดเตรียมดอกไม้ประดับหีบแบบสวน 2 ชั้น พร้อมดอกไม้ประดับหลังหีบ กรอบรูป และพวงมาลัยแขวนกรอบรูป เพื่อประดับในพิธี

  ฟิวเนรัล แพลน ไม่ลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆ

  ไม่ลืมที่จะจัดเตรียมอาหารไหว้ผู้วายชนม์ วันละ 3 มื้อ ช่วยให้ท่านสบายใจ ด้วยการเตรียมอาหารไหว้ ตั้งแต่วันสวดพระอภิธรรมคืนแรก จนถึงวันฌาปนกิจ

  ฟิวเนอรัล แพลน จัดเตรียมอาหารว่างในรูปแบบ snack box ที่มีความสดใหม่แบบทำกันวันต่อวัน

  บริการความอร่อย ไม่ว่าจะเป็น ฮั่วเซ่งฮง พัฟแอนด์พาย เอ็มเค หรือจะเปลี่ยนเป็นอาหารคาวได้ตามต้องการของเจ้าภาพ พร้อมพนักงานเสิร์ฟ

  ฟิวเนอรัล แพลน ให้บุญเป็นของที่ระลึกงานฌาปนกิจ (ของชำร่วยงานศพ)

  ฟิวเนอรัล แพลน นอกจากจะมีของชำร่วยให้เลือกหลายชนิดแล้ว เรายังมีแนวทางที่เปลียนของชำร่วยให้เป็นการร่วมบุญ เพื่ออุทิศกุศลให้กับผู้วายชนม์

  ฟิวเนอรัล แพลน บริการเรือลอยอังคารแบบเหมาลำ

  ภายหลังจากทำบุญอัฐิ เรานำเจ้าภาพไปทำพิธีลอยอังคารด้วยเรือที่มีความปลอดภัย

  ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ

   

  รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

  ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน*

  * จัดอันดับโดย google.com

  ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

  เหตุผลที่หลายครอบครัววางใจให้ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยจัดงานศพ

  • มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

  • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และคนให้กำลังใจ
  • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
  • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
  • เป็นสถานการณ์ที่รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร
  • เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้สภาพจิตใจ ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ
  • ต้องการออกแบบรูปแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
  • ต้องการให้ช่วยเรื่องกฎหมาย เช่น พินัยกรรม และภาษีมรดก
  • ต้องการความสะดวก เนื่องจากเราช่วยจัดเตรียมทุกสิ่งให้ ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ดอกไม้ประดับหีบ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จนกระทั่งพิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร

  มาตฐานการให้บริการ

  การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

  ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

  ฟิวเนอรัล แพลน
  มีสาขาไหม?

  เนื่องจากมีผู้ให้บริการอื่นเจตนาคัดลอก ข้อความ เนื้อหาบนเวปไซต์ไปใช้ และทำการดัดแปลงแก้ไขรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า หรือ บริการให้กับตนเอง

  ทางเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้จดเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณ จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบไว้ ณ โอากาสนี้ว่า ฟิวเนอรัล แพลน ไม่มีสาขา และสามารถติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ทางช่องทางดังนี้เท่านั้น

  ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

  ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

  “ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

  ฟิวเนอรัล แพลน คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมาย ช่วยจัดการพินัยกรรม ภาษีมรดก และจัดพิธีศพ โดยดูแลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต การสวดอภิธรรม งานฌาปนกิจ และพิธีลอยอังคาร

  ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

  บริการด้านกฏหมาย
  จัดการเรื่องพินัยกรรม และภาษีมรดก

  แพ็กเกจรับจัดงานศพ
  ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานศพตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

  ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ
  เตรียมของชำร่วยที่สะท้อนได้ถึงคุณค่าทางจิตใจของเจ้าภาพ

  พิธีลอยอังคาร
  บริการเรือเช่าเหมาลำ เพื่อทำพิธีลอยอังคาร