ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย มีอานิสงส์อย่างไร

แม้ว่าความตายจะเป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ตามกฎของธรรมชาติ แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้รู้สึกคุ้นชิน เหมือนเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพราะชีวิตเป็นสิ่งผูกพันใกล้ชิดลึกซึ้ง ซึ่งยากที่จะปล่อยวาง เมื่อเกิดพลัดพราก ก็เป็นเหตุให้รู้สึกหวั่นไหว

ซึ่งโอกาสในการแสดงความเห็นใจกันและกัน ก็ไม่พ้น ยามจน ยามขัดสน (มีใครเกื้อหนุน ให้ความอนุเคราะห์เราบ้าง ไม่เพียงแต่การช่วยเหลือในเรื่องเงินทอง แต่เป็นโอกาส หรือ แม้แต่คำแนะนำที่ช่วยให้แก้ไขปัญหา ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนั้นไปได้) ยามเจ็บ (ใครได้เยี่ยม และได้ถามข่าวสารทุกข์เราบ้าง) และยามจาก (เมื่อสิ้นลมแล้ว ยังจะมีใครมาร่วมอาลัยในการจากไปของเราบ้าง) ดังจะเห็นจากการที่หลายท่านได้นำพวงหรีด ดอกไม้ ที่นำมาร่วมไว้อาลัยในงานศพก็ดี หรือ การที่มีน้ำใจมาร่วมในงานสวดพระอภิธรรมก็ดี

  การทำบุญอุทิศให้กับผู้ตาย มีอานิสงส์ช่วยให้ผู้ตายไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นทางคติธรรม อย่างไรก็ดี การเกื้อกูลกันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 อย่าง คือ เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายยังมีชีวิตอยู่ และ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ได้เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งก็มีวิธีเกื้อกูลกันอยู่อย่างเดียวคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ ซึ่งการทำบุญอุทิศนั้น ก็อาจจะเป็นลักษณะที่ บุตร/ธิดาทำให้แก่บิดา มารดา (กตัญญูกตเวที), บิดา มารดาทำให้แก่ บุตร ธิดา (บุตรสังคหะ), อาจารย์ทำให้แก่ศิษย์ (ศิษย์สังคหะ), ศิษย์ทำให้แก่อาจารย์ (กตัญญูกตเวที), สามีทำให้แก่ภรรยา (ทารสังคหะ), ภรรยาทำให้แก่สามี (สามีสังคหะ), มิตรทำให้แก่มิตร (มิตรสังคหะ) หรือ เรียกรวมๆอย่างง่ายว่า การตอบแทนคุณ บูชาคุณ ซึ่งการทำบุญอุทิศให้กันนั้น นอกจากจะเป็นการแสดงกตัญญูกตเวที และสงเคราะห์กันแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้บำเพ็ญกุศลให้กับตนเองด้วย

  คำถามที่พบบ่อย

  ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย ผู้ตายจะได้รับอานิสงส์แห่งบุญนั้นไหม?

  หากผู้ล่วงลับนั้นอยู่ในฐานะที่ควรจะได้รับ เขาก็จะได้รับ แต่หากอยู่ในฐานะที่ไม่ควรจะได้รับก็ไม่ได้รับ ตามแรงกรรมที่ได้กระทำไว้

  ทำบุญที่อุทิศไปให้ผู้ตาย ถ้าผู้ตายไม่ได้รับจะทำไปทำไม?

  ในการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย การที่จะถึงหรือไม่ถึงแก่ผู้วายชนม์ ข้อนั้นไม่สำคัญ ในเมื่อทำไปแล้วก็ย่อมเป็นความดี ผู้ทำย่อมได้รับผลแห่งบุญนั้น หากไม่ถึงผู้ตายเนื่องจากยังไม่ถึงฐานะที่ได้รับ บุญนั้นย่อมถึงแก่ญาติอื่นๆ และเกิดเป็นเสบียงบุญของผู้ที่ทำนั่นเอง

   ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ

    

   รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

   ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน*

   * จัดอันดับโดย google.com

   ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

   เหตุผลที่หลายครอบครัววางใจให้ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยจัดงานศพ

   • มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

   • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และคนให้กำลังใจ
   • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
   • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
   • เป็นสถานการณ์ที่รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร
   • เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้สภาพจิตใจ ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ
   • ต้องการออกแบบรูปแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
   • ต้องการให้ช่วยเรื่องกฎหมาย เช่น พินัยกรรม และภาษีมรดก
   • ต้องการความสะดวก เนื่องจากเราช่วยจัดเตรียมทุกสิ่งให้ ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ดอกไม้ประดับหีบ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จนกระทั่งพิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร

   มาตฐานการให้บริการ

   การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

   ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

   ฟิวเนอรัล แพลน
   มีสาขาไหม?

   เนื่องจากมีผู้ให้บริการอื่นเจตนาคัดลอก ข้อความ เนื้อหาบนเวปไซต์ไปใช้ และทำการดัดแปลงแก้ไขรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า หรือ บริการให้กับตนเอง

   ทางเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้จดเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณ จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบไว้ ณ โอากาสนี้ว่า ฟิวเนอรัล แพลน ไม่มีสาขา และสามารถติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ทางช่องทางดังนี้เท่านั้น

   ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

   ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

   “ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

   ฟิวเนอรัล แพลน คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมาย ช่วยจัดการพินัยกรรม ภาษีมรดก และจัดพิธีศพ โดยดูแลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต การสวดอภิธรรม งานฌาปนกิจ และพิธีลอยอังคาร

   ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

   บริการด้านกฏหมาย
   จัดการเรื่องพินัยกรรม และภาษีมรดก

   แพคเกจรับจัดงานศพ
   ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานศพตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

   ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ
   เตรียมของชำร่วยที่สะท้อนได้ถึงคุณค่าทางจิตใจของเจ้าภาพ

   พิธีลอยอังคาร
   บริการเรือเช่าเหมาลำ เพื่อทำพิธีลอยอังคาร