ทําบุญ 100 วัน แบบง่ายๆ

“ทำบุญ 100 วัน หมายถึงอะไร”

ทำบุญ 100 วัน หมายถึง พิธีทำบุญที่มีวัตถุประสงค์ จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับ หลังจากครบรอบวันตาย 100 วัน นอกจากนี้การที่ครอบครัว เครือญาติ หรือแม้แต่คนใกล้ชิดได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้ง ก็ช่วยสร้างโอกาสให้ได้พูดคุย และให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้ด้วย โดยพิธีทำบุญครบรอบวันตายนี้ มักจะทำเมื่อผู้ล่วงลับเสียชีวิตครบ 7 วัน, 50 วัน และ 100 วัน

การทำบุญ 7 วัน 50 วัน หรือ การทำบุญ 100 วัน เป็นบุญจริยาประเพณีสืบเนื่องมาแต่โบราณ โดยมีพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นผู้ริเริ่ม ซึ่งการที่ญาติผู้ยังมีชีวิตอยู่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย ย่อมเป็นการแสดงน้ำใจอันดี เป็นผู้มีกตัญญูกตเวที รู้อุปการะ และขวนขวายตอบแทนกระทำตามกำลังความสามารถของตน

ทําบุญ 100 วัน ที่วัด

รับจัดงานทําบุญ 100 วัน ที่วัด

โดยทั่วไปเจ้าภาพสามารถจัดงานทำบุญ 100 วัน ที่วัด หรือ จะจัดที่บ้านก็ได้ อย่างไรก็ตาม หลายท่านที่ต้องการความสะดวก จึงเลือกที่จะจัดพิธี ทําบุญ 100 วัน แบบง่ายๆ ด้วยการใช้บริการของฟิวเนอรัล แพลน นิมนต์พระสงฆ์ 9/10 รูป ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และภัตตาหารเพล หรือ เลือกที่จะจัดงาน ทําบุญ 100 วันแบบประหยัด ด้วยตัวเองก็ได้ โดย นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป เพื่อถวายภัตตาหารเพล และให้พระสงฆ์สวดทำพิธี

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

ทําบุญ 100 วัน ทําอะไรบ้าง

ในพิธีทำบุญ 100 วัน ที่วัด มีลำดับขั้นตอนในการใช้บริการ ดังนี้

 1. เจ้าภาพแจ้งวันที่ต้องการจัดพิธีทำบุญ 100 วัน
 2. ฟิวเนอรัล แพลน ติดต่อวัด จองสถานที่ และนิมนต์พระพระสงฆ์ ตามกำหนดการในวันและเวลาที่ต้องการทำพิธี โดยกำหนดการจะเริ่มเวลาประมาณ 10:30 น. (พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล) ซึ่งจะใช้เวลาในพิธีไม่เกิน 30 นาที
 3. เชิญเจ้าภาพ 1 ท่าน เป็นประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาหน้าพระพุทธ และหน้าเครื่องทองน้อย (ผู้วายชนม์)
 4. เจ้าหน้าที่ กล่าวนำอาราธนาศีล และอาราธนาพระปริต ตามลำดับ
 5. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 6. ถวายข้าวพระพุทธ และกล่าวคำถวายสังฆทาน
 7. เจ้าภาพร่วมถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าบังสุกุลบนผ้าภูษาโยง และพระสงฆ์สวดต่อ
 8. เจ้าภาพกรวดน้ำ และจุดธูปบอกกล่าวนำอาหารไหว้ผู้วายชนม์
 9. เสร็จพิธี

หมายเหตุ

 • ฟิวเนอรัล แพลน จัดเตรียมสถานที่ ดอกไม้ประดับขาตั้งภาพ ภัตตาหารพระสงฆ์ ข้าวพระพุทธ ข้าวไหว้ผู้วายชนม์ รวมถึงปัจจัยถวายพระสงฆ์ และเครื่องไทยธรรม
 • เจ้าภาพนำภาพของผู้วายชนม์มาในพิธี
 • ศาลาที่ใช้ประกอบพิธีทำบุญ 100 วัน – ทางวัดจะเป็นผู้จัดสรรตามความเหมาะสม โดยอาจจะมีศพเจ้าภาพท่านอื่นตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ด้วย โดยจะนำฉากกั้นไว้ ทั้งนี้หากเจ้าภาพไม่ประสงค์จะจัดงานกรณีมีศพเจ้าภาพท่านอื่นตั้งอยู่ กรุณาแจ้งล่วงหน้า
 • ชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนเริ่มพิธี 2 วัน

คำถามที่พบบ่อย

“คำถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ที่สิ้นชีวิต รวมถึงคำถวายผ้าไตรอุทิศให้ผู้ล่วงลับ”

อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโนชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคันหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ญาตะกานัญจะ กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งมะตะกะภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ มะตะกะภัตตาหาร กับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดา เป็นต้นด้วย และอุทิศแด่ผู้ล่วงลับไปแล้วมี…(เอ่ยชื่อ-นามสกุลผู้ตาย) เป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญฯ

ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ

 

รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน*

* จัดอันดับโดย google.com

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

เหตุผลที่หลายครอบครัววางใจให้ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยจัดงานศพ

 • มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

 • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และคนให้กำลังใจ
 • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
 • เป็นสถานการณ์ที่รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร
 • เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้สภาพจิตใจ ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ
 • ต้องการออกแบบรูปแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
 • ต้องการให้ช่วยเรื่องกฎหมาย เช่น พินัยกรรม และภาษีมรดก
 • ต้องการความสะดวก เนื่องจากเราช่วยจัดเตรียมทุกสิ่งให้ ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ดอกไม้ประดับหีบ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จนกระทั่งพิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร

มาตฐานการให้บริการ

การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

ฟิวเนอรัล แพลน
มีสาขาไหม?

เนื่องจากมีผู้ให้บริการอื่นเจตนาคัดลอก ข้อความ เนื้อหาบนเวปไซต์ไปใช้ และทำการดัดแปลงแก้ไขรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า หรือ บริการให้กับตนเอง

ทางเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้จดเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณ จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบไว้ ณ โอากาสนี้ว่า ฟิวเนอรัล แพลน ไม่มีสาขา และสามารถติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ทางช่องทางดังนี้เท่านั้น

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

“ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

ฟิวเนอรัล แพลน คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมาย ช่วยจัดการพินัยกรรม ภาษีมรดก และจัดพิธีศพ โดยดูแลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต การสวดอภิธรรม งานฌาปนกิจ และพิธีลอยอังคาร

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

บริการด้านกฏหมาย
จัดการเรื่องพินัยกรรม และภาษีมรดก

แพคเกจรับจัดงานศพ
ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานศพตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ
เตรียมของชำร่วยที่สะท้อนได้ถึงคุณค่าทางจิตใจของเจ้าภาพ

พิธีลอยอังคาร
บริการเรือเช่าเหมาลำ เพื่อทำพิธีลอยอังคาร