พวงหรีด และดอกไม้งานศพ

“สวยงามที่ตา หรือ สวยงามที่ใจ”

ในบทความนี้ ฟิวเนอรัล แพลน ขอแสดงความคิดเห็น และขอแนะนำเรื่องการใช้ดอกไม้ในพิธีศพ ได้แก่ ดอกไม้ประดับงานศพ (ดอกไม้ประดับหีบศพ และดอกไม้ประดับเมรุ) และ พวงหรีด ด้วยเหตุผลที่หลายท่านก็มีแนวคิดที่สนับสนุนให้มีการจัดดอกไม้อย่างตระการตา และอีกหลายท่านก็มีแนวคิดที่เน้นถึงความเรียบง่าย และเน้นประโยชน์ หรือคุณค่ามากกว่า…. แล้วแบบไหนจะดีกว่ากัน

สั่งพวงหรีดงานศพแบบไหน เพื่อเป็นตัวแทนแสดงความอาลัยถึงจะดีที่สุด

เมื่อมีคนรู้จักที่เสียชีวิต ก็มักจะส่งพวงหรีดไปร่วมในงานเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำสืบต่อกันมา ไม่ว่าจะด้วยเหตุความเกี่ยวข้องในฐานะของครอบครัว ญาติพี่น้อง, ในฐานะของคู่ค้า หรือในฐานะของหน่วยงานและองค์กร อย่างไรก็ดีในปัจจุบันนี้ก็มีแบบพวงหรีดให้เลือกมากมาย โดยพวงหรีดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดได้แก่ พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดกระดาษ และพวงหรีดพัดลม ซึ่งก็มีจำหน่ายตั้งแต่ราคาหลักร้อย จนกระทั่งหลายหมื่นบาทขึ้นกับความหรูหรา และดีไซน์ นอกจากนี้ยังมีการให้เช่าพวงหรีดแบบสำเร็จรูป และเช่าจอทีวี digital signage ซึ่งร้านพวงหรีดก็จะมานำกลับไปเมื่อเสร็จสิ้นพิธี

ถ้าเราจะสั่งพวงหรีดไปร่วมแสดงความไว้อาลัย เรามีวิธีสั่งพวงหรีดได้หลายวิธี ทั้งไปสั่งพวงหรีดที่หน้าร้าน หรือ สั่งพวงหรีดออนไลน์

ร้านพวงหรีด: หากต้องการพวงหรีดแบบทั่วไปที่เป็นพวงหรีดดอกไม้สด หรือพวงหรีดพัดลม ก็สามารถไปสั่งแถวๆวัด หรือไปสั่งในงานเลยก็ได้ ปกติแล้วใกล้ๆวัดจะมีร้านพวงหรีด หรือบางวัดจะมีร้านพวงหรีดตั้งอยู่ด้านใน ไม่ก็มีนามบัตรฝากไว้ที่ศาลาให้ลองถามเจ้าหน้าที่ศาลา หรือ สอบถามที่สำนักงานฌาปนสถาน แต่หากมีเวลาเตรียมตัวก็มักจะนิยมไปเดินเลือกดูพวงหรีดที่ ร้านพวงหรีด ปากคลองตลาด หรือ ร้านพวงหรีด วัดธาตุทอง เป็นต้น

สั่งพวงหรีดออนไลน์: สมัยนี้สั่งพวงหรีดออนไลน์ได้ง่าย ซึ่งก็มีร้านพวงหรีดออนไลน์ให้เลือกหลายร้านตามความต้องการ ทั้งพวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดกระจายบุญ (มูลนิธิ) หรือแม้แต่การเช่าพวงหรีด วิธีสั่งก็เพียงพิมพ์คำว่า “พวงหรีด” หรือ “ร้านพวงหรีด ใกล้ฉัน” ถามใน google แล้วก็จะมีร้านค้าและแบบพวงหรีดให้เลือกได้ตามความต้องการ

  รายชื่อวัดในกรุงเทพที่นิยมส่งพวงหรีดไปร่วมไว้อาลัย

  วัดธาตุทอง, วัดพระศรีมหาธาตุ, วัดเทพศิรินทราวาส, วัดมกุฏกษัตริยาราม, วัดโสมนัสวิหาร, วัดหัวลำโพง, วัดศรีเอี่ยม, วัดลาดพร้าว, วัดตรีทศเทพ, วัดเสมียนนารี, วัดนวลจันทร์, วัดบึงทองหลาง, วัดเทพลีลา, วัดยาง, วัดประยุรวงศาวาส, วัดบางไผ่, วัดดอนเมือง, วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต, วัดดวงแข, วัดเวฬุราชิณ, วัดผาสุกมณีจักร, วัดกระทุ่มเสือปลา, วัดอนงคาราม

   ข้อคิดในการเลือกพวงหรีด หรือ ดอกไม้งานศพ

   • เลือกพวงหรีด หรือ ดอกไม้งานศพ ตามเจตนา – งานเพื่อคนเป็น หรือ งานเพื่อคนตาย?
    “หากผู้ให้ และผู้รับ มองที่เจตนา ย่อมทำให้เกิดความสุข”
    – สำหรับเจ้าภาพ และแขกผู้มีเกียรติที่อยากประดับดอกไม้ตกแต่ง และพวงหรีด แบบหรูหรา: หากมีค่านิยมในสังคมที่จะต้องสะท้อนภาพลักษณ์ให้เห็นด้วยการแสดงออกทางวัตถุ เพื่อให้สมกับฐานะทางสังคม หรือ เป็นเรื่องที่กระทำแล้วเกิดคุณงามความดี มีผลส่งเสริมหน้าที่การงาน ทำให้มีความเป็นอยู่ในชีวิตที่ดีขึ้น หากด้วยเหตุผลนี้ การเลือกพวงหรีด และดอกไม้ประดับในงาน อย่างเหมาะสมก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำ แต่ถ้าสิ้นเปลืองไปแล้ว ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ก็ควรทบทวนถึงความเหมาะสมอีกครั้ง จึงจะเรียกได้ว่าผู้มีปัญญา
    – สำหรับเจ้าภาพ และแขกผู้มีเกียรติที่ต้องการประดับดอกไม้ตกแต่ง และพวงหรีด แบบพอประมาณ: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ หรือ รู้สึกผิดอะไรที่เราจะทำอะไรตามกำลัง และตามการตัดสินใจอย่างที่ไม่ต้องเบียดเบียนตนเอง หรือ แม้แต่เจ้าภาพหลายท่านที่มีกำลังทรัพย์ ก็ยังเลือกที่จะตกแต่งแบบไม่ฟุ่มเฟือย และบริหารเงินไปในทิศทางที่ทำให้เกิดประโยชน์แทนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เช่น นำเงินไปบริจาคให้เกิดบุญกุศลแล้วอุทิศให้กับผู้วายชนม์ รวมถึง เจ้าภาพหลายๆท่าน ที่ไม่ต้องการให้เกิดความสิ้นเปลือง เกิดการเปรียบเทียบ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังเช่น ในหลายๆงานศพ ที่ทางเจ้าภาพระบุว่า “งดรับพวงหรีด”
   • เลือกพวงหรีด หรือ ดอกไม้งานศพ ตามความสวยงาม – ตามแต่งบประมาณและความชอบของแต่ละบุคคล

   เลือกพวงหรีด หรือ ดอกไม้งานศพ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

   • เลือกดอกไม้งานศพ ให้เหมาะกับสถานที่ ในการประกอบพิธี – เจ้าภาพต้องการจัดดอกไม้เพื่อประดับสถานที่ที่ไหน ไม่ว่าจะเป็น จัดดอกไม้ประดับเมรุ หรือ จัดดอกไม้ประดับหีบศพประกอบการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ไม่ว่าจัดงานศพที่บ้าน หรือ จัดงานศพที่วัด ซึ่งสถานที่ย่อมมีผลต่อการออกแบบ การจัดเตรียม การขนส่ง ข้อจำกัดของสถานที่ ที่จะมีผลต่อจำนวนหรือปริมาณของดอกไม้ที่ใช้ แม้กระทั่งการเลือกชนิดของดอกไม้ว่าจะทนต่ออากาศร้อนในประเทศไทยได้นานแค่ไหน
   • เลือกดอกไม้งานศพ ให้เหมาะกับ โลงศพ หรือ หีบศพ – เนื่องจากการบรรจุร่างของผู้วายชนม์ สามารถเลือกโลงศพ หีบศพ ได้หลายรูปแบบ อีกทั้งในบางกรณีจะมีโกศพระราชทาน ซึ่งทำให้การเลือกดอกไม้ประดับหีบในงานศพ ทำได้แตกต่างกันหลายแบบ ซึ่งไม่ว่าจะใช้หีบศพในลักษณะไหน ทั้งหีบศพไทย หีบศพจีน และหีบศพคริสต์ ก็สามารถเลือกดอกไม้งานศพให้เหมาะสม และเข้ากับหีบศพได้ในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของเจ้าภาพ
   • เลือกดอกไม้งานศพ ให้เหมาะกับ งบประมาณ – หากท่านได้กำหนดงบประมาณไว้คร่าวๆ ก็สามารถเลือกชุดดอกไม้หน้าศพที่ท่านสนใจ ทั้งรูปแบบและ โทนสี ได้ตามงบประมาณที่มี เพื่อไม่ให้เป็นภาระด้านค่าใช้จ่าย
   • เลือกดอกไม้งานศพ ให้เหมาะกับ จำนวนวันในการสวดพระอภิธรรม – เนื่องจากการจัดงานศพส่วนมากจะเกินกว่า 1 วัน เช่น การทำพิธีแบบพุทธ จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 3,5,7 วัน ทำให้ต้องเลือกดอกไม้ที่สามารถอยู่ได้หลายวัน อย่างไรก็ดี ในการสวดพระอภิธรรมแบบ 5 หรือ 7 วัน อาจจะต้องมีการเปลี่ยนดอกไม้ใหม่ทั้งหมด หรือ ใช้ดอกไม้มาแซม ทดแทนดอกที่ร่วงโรย เพื่อความสวยงาม

   พวงหรีด หรือ ดอกไม้งานศพ ทำมาจากอะไร

   • ดอกไม้สด เช่น ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกเยอบีร่า ดอกเบญจมาศ ดอกหน้าวัว ดอกกล้วยไม้ ดอกคาร์เนชั่น ดอกไฮเดรนเยีย
   • ดอกไม้แห้ง
   • ต้นไม้
   • การใช้วัสดุอื่นๆทดแทน เช่น ดอกไม้เทียม (พลาสติก) พวงหรีดกระดาษ พวงหรีดพัดลม พวงหรีดจักรยาน พวงหรีดนาฬิกา พวงหรีดผ้าห่ม เป็นต้น
   • นำสิ่งของเครื่องใช้ หรือแม้แต่เครื่องอุปโภคบริโภคมาทำเป็นพวงหรีด เช่น เครื่องไทยธรรม เมื่อเสร็จสิ้นพิธีก็นำไปถวายพระสงฆ์ หรือนำไปบริจาค
   • รูปแบบจอ digital signage

   ดอกไม้งานศพ ที่ใช้ประดับหีบศพ มีจัดแบบไหน

   • จัดดอกไม้ประดับหีบแบบโมเดิร์น หรือ เรียกว่าจัดดอกไม้หน้าศพหรูหรา เป็นการออกแบบตกแต่งตามใจของเจ้าภาพเอง หรือ ตามแบบของดีไซน์เนอร์ที่มีไว้อยู่แล้ว ซึ่งมีการใช้พร๊อพ ฉาก หรือ ม่านมาร่วมกับการใช้ดอกไม้เพื่อเพิ่มมิติและมุมมองความสวยงาม ร่วมกับการจัดดอกไม้หน้าศพในแบบของพุ่มดอกไม้ รางดอกไม้ ดอกไม้แบบกอ หรือดอกไม้แบบสวน
   • จัดดอกไม้ประดับหน้าโกศ เจ้าภาพที่ได้รับโกศพระราชทาน ส่วนมากจะเลือกใช้ดอกไม้ประดับแบบโมเดิร์นแบบจัดเต็มที่ เพราะเน้นถึงการให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์ และผู้มาร่วมในพิธีซึ่งเป็นที่รู้จักในสังคม
   • จัดดอกไม้ประดับหีบแบบสวน และ การจัดดอกไม้ประดับหีบแบบกอ เป็นการจัดดอกไม้งานศพที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน โดยส่วนมากหากจัดดอกไม้ประดับหีบแบบสวนก็จะนิยมจัดแบบสวน 2 ชั้น และหากจัดแบบกอ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 5 กอ โดยช่างจัดดอกไม้มักจะเลือกจัดดอกไม้ในลักษณะแบบต่างๆ เช่่น ใช้พุ่มดอกไม้ กอดอกไม้ รางดอกไม้ รวมถึงแบบอื่นๆ เพื่อให้กลมกลืนไปกับความเป็นธรรมชาติที่มองแล้วทำให้รู้สึกสบายตา
   • ดอกไม้หน้าศพแบบประดับนกยูง ปัจจุบันหลายท่านคงเคยเห็นมาแล้วว่าจะมีการใช้ดอกไม้มาเรียงต่อเป็นหางนกยูง ซึ่งก็ให้ความสวยงามแปลกตา โดยที่การจัดดอกไม้แบบประดับหีบศพให้เป็นนกยูงนี้ สามารถจัดดอกไม้ให้เป็นนกยูงอย่างเดียวเลย หรือจะใช้ดอกไม้ประดับนกยูงนี้ ร่วมกับการจัดดอกไม้ในแบบต่างๆได้ โดยทำเป็น นกยูงประดับพุ่มดอกไม้ รางดอกไม้นกยูง นกยูงแบบสวน ดอกไม้พุ่มมุกประดับนกยูง ซึ่งก็สามารถเลือกโทนสีต่างๆได้ เช่น ขาว ม่วง ชมพู ฟ้า

   พวงหรีด หรือ ดอกไม้งานศพ ควรใช้สีอะไร

   • พวงหรีด หรือ ดอกไม้หน้าหีบศพ แบบโทนสีขาว การเลือกพวงหรีด หรือ ใช้ดอกไม้ประดับหน้าหีบศพในโทนสีขาว หรือ โทนสีเดียว ทำให้ดูสะอาดตา ซึ่งก็สามารถเลือกได้ทั้งแบบไม่สิ้นเปลือง จนไปถึงแบบหรูหรา สวยงาม แต่แสดงออกถึงความเรียบง่าย
   • พวงหรีด หรือ ดอกไม้หน้าหีบศพ แบบหลายสี การเลือกพวงหรีด หรือ ใช้ดอกไม้ประดับหน้าหีบศพด้วยโทนสีหลายสี เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความสดใสเพื่อให้รู้สึกคลายความเศร้าหมอง สามารถใช้สีที่นิยมต่างๆกัน เช่น สีน้ำเงิน สีม่วง สีชมพู สีฟ้า สีแดง หรือ เลือกใช้สีอื่นๆตามความต้องการของเจ้าภาพ หรือ ดอกไม่ที่มีตามฤดูกาล และความเหมาะสม

   ดอกไม้ประดับเมรุ จำเป็นหรือไม่

   ฐานะทางสังคมและค่านิยม จะเป็นตัวกำหนดให้ว่าจำเป็นต้องมีหรือไม่ ซึ่งล้วนแล้วแต่ขึ้นกับการตัดสินใจของเจ้าภาพทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวกับหลักการทางพระพุทธศาสนา หากเจ้าภาพต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถนำดอกไม้ประดับหีบย้ายไปหประดับเมรุได้ แต่ก็วางได้บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเมรุมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถใช้ดอกไม้เท่าที่มีมาประดับให้เต็มพื้นที่

   ในการใช้ดอกไม้ประดับเมรุ ส่วนมากแล้วราคาในการจัดดอกไม้ประดับเมรุด้วยดอกไม้สด จะเริ่มที่ 9,000 บาท ขึ้นไป และราคาเฉลี่ยในการจัดดอกไม้ประดับเมรุในปัจจุบัน นิยมจัดอยู่ที่ 35,000 – 60,000 บาท (ดอกไม้ประดับเมรุ มีช่วงราคาประมาณ 15,000 – เกินกว่า 500,000 บาท) ซึ่งจะใช้ประดับเพียง 1 – 3 ชั่วโมง ในระหว่างประกอบพิธีฌาปนกิจเท่านั้น

   ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ

    

   รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

   ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน*

   * จัดอันดับโดย google.com

   ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

   เหตุผลที่หลายครอบครัววางใจให้ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยจัดงานศพ

   • มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

   • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และคนให้กำลังใจ
   • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
   • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
   • เป็นสถานการณ์ที่รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร
   • เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้สภาพจิตใจ ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ
   • ต้องการออกแบบรูปแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
   • ต้องการให้ช่วยเรื่องกฎหมาย เช่น พินัยกรรม และภาษีมรดก
   • ต้องการความสะดวก เนื่องจากเราช่วยจัดเตรียมทุกสิ่งให้ ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ดอกไม้ประดับหีบ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จนกระทั่งพิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร

   มาตฐานการให้บริการ

   การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

   ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

   ฟิวเนอรัล แพลน
   มีสาขาไหม?

   เนื่องจากมีผู้ให้บริการอื่นเจตนาคัดลอก ข้อความ เนื้อหาบนเวปไซต์ไปใช้ และทำการดัดแปลงแก้ไขรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า หรือ บริการให้กับตนเอง

   ทางเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้จดเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณ จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบไว้ ณ โอากาสนี้ว่า ฟิวเนอรัล แพลน ไม่มีสาขา และสามารถติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ทางช่องทางดังนี้เท่านั้น

   ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

   ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

   “ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

   ฟิวเนอรัล แพลน คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมาย ช่วยจัดการพินัยกรรม ภาษีมรดก และจัดพิธีศพ โดยดูแลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต การสวดอภิธรรม งานฌาปนกิจ และพิธีลอยอังคาร

   ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

   บริการด้านกฏหมาย
   จัดการเรื่องพินัยกรรม และภาษีมรดก

   แพคเกจรับจัดงานศพ
   ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานศพตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

   ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ
   เตรียมของชำร่วยที่สะท้อนได้ถึงคุณค่าทางจิตใจของเจ้าภาพ

   พิธีลอยอังคาร
   บริการเรือเช่าเหมาลำ เพื่อทำพิธีลอยอังคาร