อยอังคาร: สถานที่ในการลอยอังคารนั้น ขึ้นกับความต้องการของเจ้าภาพ จะเลือกไปประกอบพิธีลอยอังคารที่ไหนก็ได้ ไม่มีข้อบังคับ แต่อย่างไรก็ตาม จุดที่เหมาะสมในการลอยอังคาร ควรเป็นบริเวณที่ไม่ก่อให้เกิดความลำบากใจ หรือสร้างความรบกวนให้กับผู้อื่น

ลอยอังคารที่ไหนดี: สถานที่ลอยอังคารที่ได้รับความนิยม เช่น ลอยอังคารที่กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ, หลวงพ่อโสธร, วัดช่องลม, บริเวณปากอ่าว สมุทรปราการ, ปากเกร็ด นนทบุรี และ ลอยอังคารในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดอรุณ เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลา หรือ ท่านที่ต้องการความเรียบง่าย และความสะดวก ในการประกอบพิธีลอยอังคาร

ลอยอังคาร กรุงเทพ ลอยอังคาร ในแม่น้ำเจ้าพระยา

ฟิวเนอรัล แพลน บริการแพ็กเกจลอยอังคารในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดอรุณ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 60 นาที เหมาะกับผู้ที่ต้องการให้ขั้นตอนสุดท้ายของพิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์

ท่านจะได้รับบริการเรือโดยบริษัทเรือสุภัทรา ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือที่ดี่ที่สุดในปัจจุบัน มีมาตรฐานในการให้บริการ สะอาด ปลอดภัย ทำให้ท่านคลายความกังวลใจในการเดินทาง ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย และให้ความเป็นส่วนตัว โดยสามารถขึ้นเรือที่ท่ามหาราชซึ่งเป็น community mall และมีอาคารจอดรถ รวมถึงมีร้านอาหารชั้นนำตั้งอยู่ในพื้นที่ ใจกลางกรุงเทพ

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

สะอาด สะดวกสบาย

บริเวณท่ามหาราช เป็น Community Mall มีอาคารจอดรถ สิ่งแวดล้อมสะอาด  – ในการประกอบพิธี เจ้าภาพเพียงนำ อัฐิ, ภาพถ่ายผู้วายชนม์ และ เตรียมปัจจัยใส่ซองสำหรับถวายพระสงฆ์บนเรือ 1 รูป

พิธีครบถ้วน

จัดเตรียมอุปกรณ์ในพิธีลอยอังคารแบบมาตรฐาน พร้อมเจ้าหน้าที่นำพิธีให้แล้ว รวมถึงนิมนต์พระสงฆ์จากวัดระฆัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีฯ

เดินทางปลอดภัย

ลอยอังคารด้วยเรือจากบริษัทสุภัทรา ซึ่งมีประสบการณ์การเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยากว่า 100 ปี ที่วางใจในมาตรฐานในการให้บริการ และมีความปลอดภัยที่ดีที่สุด

แพ็กเกจลอยอังคาร โดย ฟิวเนอรัลแพลน

ในการจองเรือ รบกวนเจ้าภาพ แอดไลน์ เพื่อแจ้ง วัน-เวลา (เช่น 09:00 – 10:00, 10:00 – 11:00) และประเภทเรือที่ต้องการจอง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการคอนเฟิร์มเรือกลับไป และให้ทำการชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนเพื่อจองเรือ ทั้งนี้ในการจองเรือรบกวนแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อเตรียมอุปกรณ์และนิมนต์พระสงฆ์ อย่างไรก็ตาม หากพระสงฆ์ติดฉันเพล หรือ มีกิจอื่นเข้ามา เจ้าหน้าที่เรือสามารถนำพิธีและให้บริการได้

ตัวอย่าง ลอยอังคาร แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ ด้วยเรือ ศาลาไทย

ลอยอังคาร

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

ราคา 5,200 บาท

เรือวอเตอร์ ลีมูซีน (Water Limousine)

 • สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 12 ท่าน
 • นิมนต์พระสงฆ์ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินพิธี
 • ประกันภัยการเดินทาง (บ.เรือสุภัทรา เป็นผู้ดำเนินการ)
 • อุปกรณ์ในพิธีลอยอังคาร
 • ระยะเวลา 60 นาที
 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)

ราคา 7,800 บาท

เรือศาลาไทย (Sala Thai)

 • สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 15 ท่าน
 • นิมนต์พระสงฆ์ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินพิธี
 • ประกันภัยการเดินทาง (บ.เรือสุภัทรา เป็นผู้ดำเนินการ)
 • อุปกรณ์ในพิธีลอยอังคาร
 • ระยะเวลา 60 นาที
 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)

ราคา 7,500 บาท

เรือสุภาพรรณ (Supapan)

 • สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 20 ท่าน
 • นิมนต์พระสงฆ์ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินพิธี
 • ประกันภัยการเดินทาง (บ.เรือสุภัทรา เป็นผู้ดำเนินการ)
 • อุปกรณ์ในพิธีลอยอังคาร
 • ระยะเวลา 60 นาที
 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)

ราคา 10,900 บาท

เรือแกรนด์ สุภัทรา (Grand Supatra)

 • สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 40 ท่าน
 • นิมนต์พระสงฆ์ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินพิธี
 • ประกันภัยการเดินทาง (บ.เรือสุภัทรา เป็นผู้ดำเนินการ)
 • อุปกรณ์ในพิธีลอยอังคาร
 • ระยะเวลา 60 นาที
 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)

การเดินทางไปท่ามหาราช

สามารถเดินทางได้ทั้งเรือ, รถยนต์, รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถเมล์ ดังนี้

 • ​เรือด่วนเจ้าพระยา ธงเขียว ส้ม แดง เหลือง มาลงท่าพรานนก/วังหลัง (N10) แล้วนั่งเรือข้ามฟากจากท่าวังหลัง มา ท่าวัดมหาธาตุ หรือเรือด่วนเจ้าพระยา ธงเขียว หรือส้ม ลงที่ท่าช้าง (N9) และเดินมาท่ามหาราช หรือนั่ง Chao Praya Tourist Boat (CTB) ธงฟ้า มาลงท่ามหาราช
 • ​รถส่วนตัว จากถนนราชดำเนิน เลี้ยวซ้ายตรงมาเข้าท้องสนามหลวงก่อนขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน ผ่านพระบรมมหาราชวัง และเลี้ยวขวาเข้าถนนมหาราช ท่ามหาราชจะอยู่ทางซ้ายมือ และก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถเลยค่ะ เพราะที่มีมีอาคารจอดรถอยู่ภายในโครงการเลย
 • ​รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีตากสิน (S6) ต่อเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือสาทร (ธงแดง เหลือง เขียว ส้ม) ลงท่าพรานนก/วังหลัง (N10) หรือ ท่าช้าง (N9) และ เรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา (CTB) มาลงท่ามหาราช
 • ​รถโดยสารประจำทาง ลงหน้าท่ามหาราช สาย 32, 53, 91, 124, 203, 201, ปอ.32, ปอ.524

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนด และ รายละเอียด เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ บ.เรือสุภัทรา ดังนี้

 • บริษัท เรือสุภัทรา ไม่มีนโยบายในการคืนเงินที่ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้ว ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการยกเลิกการจองเรือ แต่อนุญาตให้เลื่อนวันล่องเรือใหม่ได้ ภายในระยเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันล่องเรือครั้งแรก ยกเว้น วันลอยกระทง วันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่ โดยต้องแจ้งเลื่อนวันล่องเรืออย่างน้อย 24 ชม. ก่อนวันล่องเรือวันแรก
 • กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถล่องเรือได้ เช่น ฝนตกหนัก ระดับน้ำในแม่น้ำผันผวน หรือการปิดแม่น้ำโดยคำสั่งของรัฐ เป็นต้น สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันล่องเรือครั้งแรก ยกเว้น วันลอยกระทง วันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่
 • กรณีเลื่อนวันล่องเรือทุกกรณี หากมีค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากการเช่าเรือเกิดขึ้นจากวันล่องเรือวันแรก อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเรือ และ/หรืออื่นๆ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าเงินที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้ว ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 • แพ็กเกจลอยอังคาร ครอบคลุมผู้ช่วยดำเนินพิธี​​ และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีลอยอังคาร
 • เครื่องไหว้แม่ย่านาง: พวงมาลัย 1 พวง / ธูป 7 ดอก เทียน 1 เล่ม / เชือก 1 เส้น / พาน 1 ใบ
 • เครื่องบูชาเจ้าแม่นทีและท้าวสีทันดร: กระทงดอกไม้ 7 สี 1 กระทง / ธูป 7 ดอก เทียน 1 เล่ม / พานโตก 1 ใบ
 • เครื่องไหว้อังคารบนเรือ: พวงมาลัย 1 พวง / ดอกมะลิ กลีบกุหลาบหรือดอกไม้อื่นๆ / ดอกกุหลาบเท่าจำนวนผู้ร่วมพิธี / น้ำอบไทย 1 ขวด / ธูปเทียนเครื่องทองน้อย 1 ชุด หรือ ธูป 1 ดอก เทียน 1 เล่ม พร้อมกระถางธูปเชิงเทียน 1 ชุด / สายสิญจน์ 1 ม้วน / พานโตก 1 ใบ / พานก้นลึก 1 ใบ / พานก้นตื้น 1 ใบ.

  ลอยอังคาร ที่ไหนดี

  นอกจากสถานที่ลอยอังคาร ในกรุงเทพ ที่หน้าวัดอรุณแล้ว ยังมีสถานที่อื่นๆ (ฟิวเนอรัล แพลน ไม่ได้มีบริการแพ็กเกจลอยอังคาร) ที่นิยมไปลอยอังคาร ได้แก่

  • ปากคลองดาวคะนอง ลอยอังคารที่ หน้าวัดบุคคโล หรือ สะพานกรุงเทพ – มีจุดลงเรือที่: ท่าวัดราชสิงขร, ท่าวัดวรจรรยาวาส, ท่าสาทร
  • ปากคลองอ้อม ลอยอังคารที่ หน้าวัดเฉลิมพระเกียรติ หรือ สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ – มีจุดลงเรือที่: ท่านนทบุรี ท่าวัดสลักใต้
  • ปากคลองลัดเกร็ด ลอยอังคารที่ หน้าวัดปรมัยยิกาวาส หรือ หน้าองค์หลวงพ่อโตวัดบางจาก หรือ ปากด่านหน้าพุทธสถานเชิงท่า – มีจุดลงเรือที่: ท่าปากเกร็ด ท่าวัดกลางเกร็ด (เรือด่วนเจ้าพระยา)
  • ปากอ่าว (ป้อมพระจุล) จ.สมุทรปราการ – มีจุดลงเรือที่: ท่าน้ำวัดบางนางเกรง

  ขอให้บุญจงถึงแก่ท่านทั้งหลาย

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว สมิตทันต์, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว ศรีชัยกุล, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว จุฑามาศกุล, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว ทวีกิจการ, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว ฤทธิ์เดช, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว เตชไกรชนะ, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว พุทธยศ, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว อภิชิตกุลวัฒน์, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว เป้าประยูร, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว ไพศาลพานิชย์, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว สุนทรกิจ, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว ทรัพย์สมานวงศ์, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว อนันต์นนท์ศักดิ์, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว พวงทอง, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว รังษีธรรม, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว สันติวิมลรัตน์, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว พงษ์ไพบูลย์, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว เกิดผล, .

  ขอบพระคุณที่ได้วางใจให้เราจัดการพิธีศพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญตามโอกาสต่างๆ

  ครอบครัว แดงทิพย์, .

  คำถามที่พบบ่อย

  ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ

  รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

  ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน*

  * จัดอันดับโดย google.com

  ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

  เหตุผลที่หลายครอบครัววางใจให้ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยจัดงานศพ

  • มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

  • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และคนให้กำลังใจ
  • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
  • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
  • เป็นสถานการณ์ที่รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร
  • เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้สภาพจิตใจ ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ
  • ต้องการออกแบบรูปแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
  • ต้องการให้ช่วยเรื่องกฎหมาย เช่น พินัยกรรม และภาษีมรดก
  • ต้องการความสะดวก เนื่องจากเราช่วยจัดเตรียมทุกสิ่งให้ ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ดอกไม้ประดับหีบ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จนกระทั่งพิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร

  ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

  “ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

  ฟิวเนอรัล แพลน คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมาย ช่วยจัดการพินัยกรรม ภาษีมรดก และจัดพิธีศพ โดยดูแลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต การสวดอภิธรรม งานฌาปนกิจ และพิธีลอยอังคาร

  ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

  บริการด้านกฏหมาย
  จัดการเรื่องพินัยกรรม และภาษีมรดก

  แพ็กเกจรับจัดงานศพ
  ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานศพตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

  ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ
  เตรียมของชำร่วยที่สะท้อนได้ถึงคุณค่าทางจิตใจของเจ้าภาพ

  พิธีลอยอังคาร
  บริการเรือเช่าเหมาลำ เพื่อทำพิธีลอยอังคาร

  มาตฐานการให้บริการ

  การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

  ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

  ฟิวเนอรัล แพลน
  มีสาขาไหม?

  เนื่องจากมีผู้ให้บริการอื่นเจตนาคัดลอก ข้อความ เนื้อหาบนเวปไซต์ไปใช้ และทำการดัดแปลงแก้ไขรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า หรือ บริการให้กับตนเอง

  ทางเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้จดเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณ จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบไว้ ณ โอากาสนี้ว่า ฟิวเนอรัล แพลน ไม่มีสาขา และสามารถติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ทางช่องทางดังนี้เท่านั้น

  ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394