“ตอนนี้กำลังกังวัลกับการเตรีมที่จะจัดงานศพใช่ไหมครับ”

ฟิวเนอรัล แพลน มีคำแนะนำเรื่องขั้นตอนในการจัดงานศพทั้งหมด คือตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ไปจนถึงวิธีการจัดการกับอัฐิเลย ไม่ใช่คิดแค่ ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อย่างแรกเลย เราขอให้เริ่มจากการสอบถามและตกลงกับคนในครอบครัวและญาติให้เรียบร้อยก่อนถึง งบประมาณในการจัดงานศพ เพื่องานศพจะได้เป็นงานบุญ ไม่สร้างภาระหรือทำให้ลูกหลานหรือญาติเกิดความเดือดร้อน เจ้าภาพจึงต้องประมาณจำนวนแขกผู้ร่วมงาน จากนั้นให้ใช้งบประมาณเป็นตัวกำหนดเรื่องต่างๆ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองแขกผู้มาร่วมงาน และเรายังสามารถใช้งบประมาณเป็นตัวช่วยในการกำหนดจำนวนวันสวดพระอภิธรรม และสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระสงฆ์ รวมไปถึง ราคาของชำร่วย และดอกไม้จันทน์ เป็นต้น

จัดงานศพ ความเห็นที่แตกต่าง” ญาติจะเอาแบบนั้นแบบนี้ คนนี้จะเอาอย่างนึง คนนั้นจะเอาอย่างนึง หากตกลงกันไม่ได้ ก็ควรให้เกียรติคนที่ออกค่าใช้จ่าย

จัดงานศพ ในช่วงโควิด” จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และมีวิธีปฎิบัติตามมาตรการป้องกันได้อย่างไร

ขั้นตอนและวิธีคิดสำหรับเจ้าภาพในการจัดงานศพ

การแต่งตัวให้ผู้เสียชีวิต: ภายหลังจากการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะทำความสะอาดร่างกาย (รวมถึงการฉีดน้ำยารักษาสภาพ – ถ้ามี) และให้ญาตินำชุดที่ต้องการจะเปลี่ยนให้กับผู้เสียชีวิต (เครื่องแบบราชการ ชุดประจำตำแหน่ง หรือชุดที่ชอบ) มาให้เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ก่อน รวมถึงหากญาติต้องการให้มีการแต่งหน้าศพ อย่าลืมแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย หลังจากจัดการเรื่องเอกสารและค่าใช้จ่ายกับโรงพยาบาลแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีดังนี้

1. ติดต่อวัดเพื่อจองศาลา: หลังจากญาติเสียชีวิต และดำเนินการขอใบมรณบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อสำนักงานวัดหรือฌาปนสถานที่ต้องการนำร่างไปทำพิธี โดยแจ้งจำนวนวันที่ต้องการสวดพระอภิธรรม และจำนวนผู้ร่วมงานโดยประมาณ เพื่อทางสำนักงานจะได้ดูให้ว่ามีศาลาว่างและเหมาะสมกับความต้องการหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามหากศาลาวัดที่ต้องการทำพิธีศพในวันนั้น ศาลาไม่ว่าง แต่ญาติต้องการที่จะรอจัดพิธีศพที่นี่เท่านั้น ก็ให้ญาติฝากร่างไว้ที่โรงพยาบาลก่อนแล้วรอจนศาลาว่างจึงค่อยเคลื่อนย้ายแต่ก็ควรทำพิธีศพให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังจากวันที่เสียชีวิต

2. แจ้งเวลาในการเคลื่อนย้ายร่างเพื่อให้รถไปรับที่โรงพยาบาลมายังวัด เพื่อรอทำพิธีรดน้ำศพที่วัด ส่วนมากรถจะไปรับช่วงบ่าย เช่น 14:00 น. และจะกลับมาทันพิธีรดน้ำศพในช่วงเย็นวันแรกของการสวดพระอภิธรรม ที่เวลา 17:00 น.

3. ทำการเลือกหีบศพ ดอกไม้ประดับหีบ – พิจารณาความเหมาะสมตามงบประมาณที่มี

4. เครื่องไทยธรรม สิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ และสิ่งต่างๆที่ต้องใช้ในพิธี – พิจารณาความเหมาะสมตามงบประมาณที่มี

5. อาหารไหว้ผู้วายชนม์

6. อาหารรับรองแขกผู้ร่วมงาน – พิจารณาความเหมาะสมตามงบประมาณที่มี

7. ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ – พิจารณาความเหมาะสมตามงบประมาณที่มี

8. ภายหลังจากการฌาปนกิจและได้เก็บอัฐิ ทางครอบครัวมีวิธีจัดการอย่างไรกับอัฐิ

ให้ฟิวเนอรัล แพลน เป็นผู้ช่วยจัดงานศพให้แทนดีไหมครับ

ฟิวเนอรัล แพลน จะช่วยจัดการสิ่งต่างๆให้ท่าน เหมือนจัดงานศพให้ญาติตัวเอง โดยมุ่งหวังให้ท่านได้ใช้เวลากับครอบครัวในช่วงที่รู้สึกสับสน วุ่นวายใจ และไม่พร้อมที่จะจัดการสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง (อ่านรายละเอียดแพคเกจจัดงานศพ)

.

1. อธิบาย

ฟิวเนอรัล แพลน จะอธิบายให้ท่านทราบ ถึงสิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อมีผู้เสียชีวิต มีรายละเอียดการให้บริการ และทำ e-card เป็นกำหนดการเพื่อให้เจ้าภาพแจ้งญาติ และผู้ร่วมงาน

.

2. เคลื่อนย้าย

ฟิวเนอรัล แพลน จะช่วยจองศาลา และเตรียมรถเพื่อรับร่างผู้เสียชีวิต ในการเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาล มาที่วัด พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ให้กับเจ้าภาพในการเคลื่อนย้าย

.

3. รดน้ำศพ

ฟิวเนอรัล แพลน เตรียมพิธีรดน้ำศพ เตรียมหีบศพ และดอกไม้ประดับหีบ โดยไม่ลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น การจัดเตรียมอาหารไหว้แก่ผู้วายชนม์ และเตรียมโต๊ะสำหรับลงทะเบียน

.

4. สวดอภิธรรม

ฟิวเนอรัล แพลน อยู่ร่วมกับเจ้าภาพในทุกคืนของการสวดพระอภิธรรม เราคอยดูแลทุกขั้นตอน และจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ รวมถึงอาหารว่างและน้ำเปล่าสำหรับรับรองแขก

.

5. งานฌาปนกิจ

ฟิวเนอรัล แพลน จะนิมนต์พระสงฆ์เพื่อแสดงพระธรรมเทศนา สวดมาติกา และทำการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากนั้นจึงนำร่างของผู้วายชนม์เคลื่อนย้ายสู่เมรุ

.

6. ประชุมเพลิง

ฟิวเนอรัล แพลน จะบริการอาหารว่าง รวมถึงเตรียมของชำร่วย ผ้าไตรบังสุกุล และดอกไม้จันทน์ พร้อมช่วยซักซ้อมเจ้าภาพในการเป็นผู้เชิญพานผ้าไตรบังสุกุล และมีพิธีกรดำเนินงาน

.

7. เก็บอัฐิ

ในวันเก็บอัฐิช่วงเช้า ทางฟิวเนอรัล แพลน จะเตรียมดอกไม้ มาลัย น้ำอบและผ้าข้าวในการเก็บอัฐิ พร้อมลุ้งดินสำหรับลอยอังคาร และนิมนต์พระสงฆ์ในการทำบุญเก็บอัฐิไว้ให้เรียบร้อย

.

8. ลอยอังคาร

ฟิวเนอรัล แพลน จะจัดเตรียมเรือสำหรับลอยอังคาร ยังท่าเรือตามที่ได้นัดหมายไว้ และเตรียมเครื่องไหว้ในพิธีลอยอังคาร พร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินพิธีลอยอังคาร

.

9. นิติกรรม และอื่นๆ

นอกเหนือจากการจัดพิธีศพ หากท่านต้องการที่ปรึกษา หรือ ต้องการสอบถามด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษีมรดก หรือพินัยกรรม เรามีสำนักงานกฏหมาย พร้อมให้คำปรึกษา

ตัวอย่าง กำหนดการฌาปนกิจ

ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ

 

รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน*

* จัดอันดับโดย google.com

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

เหตุผลที่หลายครอบครัววางใจให้ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยจัดงานศพ

  • มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

  • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และคนให้กำลังใจ
  • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
  • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
  • เป็นสถานการณ์ที่รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร
  • เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้สภาพจิตใจ ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ
  • ต้องการออกแบบรูปแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
  • ต้องการให้ช่วยเรื่องกฎหมาย เช่น พินัยกรรม และภาษีมรดก
  • ต้องการความสะดวก เนื่องจากเราช่วยจัดเตรียมทุกสิ่งให้ ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ดอกไม้ประดับหีบ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จนกระทั่งพิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร

มาตฐานการให้บริการ

การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

ฟิวเนอรัล แพลน
มีสาขาไหม?

เนื่องจากมีผู้ให้บริการอื่นเจตนาคัดลอก ข้อความ เนื้อหาบนเวปไซต์ไปใช้ และทำการดัดแปลงแก้ไขรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า หรือ บริการให้กับตนเอง

ทางเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้จดเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณ จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบไว้ ณ โอากาสนี้ว่า ฟิวเนอรัล แพลน ไม่มีสาขา และสามารถติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ทางช่องทางดังนี้เท่านั้น

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

“ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

ฟิวเนอรัล แพลน คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมาย ช่วยจัดการพินัยกรรม ภาษีมรดก และจัดพิธีศพ โดยดูแลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต การสวดอภิธรรม งานฌาปนกิจ และพิธีลอยอังคาร

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

บริการด้านกฏหมาย
จัดการเรื่องพินัยกรรม และภาษีมรดก

แพคเกจรับจัดงานศพ
ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานศพตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ
เตรียมของชำร่วยที่สะท้อนได้ถึงคุณค่าทางจิตใจของเจ้าภาพ

พิธีลอยอังคาร
บริการเรือเช่าเหมาลำ เพื่อทำพิธีลอยอังคาร