วางแผนงานศพล่วงหน้า

จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระของครอบครัว

เรื่องใดๆที่เกี่ยวข้อกับความตาย… ตามความเชื่อของผู้คนส่วนใหญ่ในอดีต เรามักจะไม่กล้าพูดถึง และไม่เตรียมการต่างๆไว้ล่วงหน้า เพราะเกรงว่าจะไม่เป็นสิริมงคล แต่ในความเป็นจริงหากไม่มีการเตรียมตัวและเตรียมใจในเรื่องของการตายไว้ก่อน เมื่อบุคคลอันเป็นที่รักได้ละโลกไปอย่างกะทันหัน ญาติมิตรและครอบครัว ก็มักจะตกอยู่ในความสับสน เศร้าโศก ไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร อีกทั้งหากยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดงานศพ ก็มักจะทำอะไรไม่ถูก ด้วยเหตุนี้เอง ทางฟิวเนอรัล แพลน จึงอยากจะเล่าถึง วิธีวางแผนงานศพล่วงหน้าให้กับตัวเอง และ สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อมีคนเสียชีวิต โดยมีเนื้อหาต่างๆเพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ตาย และญาติมิตรทั้งหลาย ดังนี้

วิธีวางแผนงานศพล่วงหน้า

การเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทำในรูปแบบของเอกสารทั่วๆไป หรือ จะจัดทำเป็นพินัยกรรมไว้ก็ได้ โดยให้ระบุรายละเอียดไว้ เช่น

1. ข้อมูลทั่วไป (สำหรับคุณ หรือคนที่คุณวางแผนให้):

 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ที่อยู่อาศัย
 • ข้อมูลการเกิด
 • ชื่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะให้เตรียมงาน (ญาติ / ผู้รับผิดชอบ)

2. บุคคลที่อยากให้บอกเมื่อได้เสียชีวิต มีใครบ้าง

3. รายชื่อผู้ติดต่อด้านกฎหมาย/ ทนายความ/สำนักงานกฎหมาย/ตัวแทนประกันชีวิต

4. การเก็บเอกสาร และข้อมูลต่างๆที่จำเป็น ระบุที่เก็บ หรือ ตำแหน่งของเอกสาร หรือ ส่งของสำคัญ เช่น

 • พินัยกรรมและทรัพย์สิน ที่ตั้งของตู้เซฟ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนสมรส
 • บัตรประกันสังคม/ การคืนภาษีเงินได้ – สวัสดิการ
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร บัญชีเงินดิจิตอล
 • ประกันชีวิต และประกัน หรือหลักทรัพย์อื่นๆ (หุ้น, พันธบัตร ฯลฯ)
 • กรรมสิทธิ์ และทรัพย์สิน (โฉนด, บ้าน, รถยนต์, ฯลฯ )
 • สัญญาเงินกู้ทีค้างชำระและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ
 • การบริจาคทรัพย์สิน

5. วิธีการจัดการกับร่างกายขั้นสุดท้าย:

 • การฝังศพ/การเผาศพ
 • ระบุการจัดการอัฐิ เช่น ลอยอังคาร หรือ ไว้ที่บ้าน
 • บริจาคร่างกาย/บริจาคอวัยวะ ที่ไหนไว้
 • ชุดหรือเครื่องแบบในการแต่งกาย

6. รายละเอียดพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ

 • การเลือกหีบศพ และการเลือกดอกไม้ประดับ
 • จำนวนวันสวดพระอภิธรรม และสถานที่
 • ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ และอาหารรับรองแขก
 • ช่างภาพ การจัดการแสดงผลงาน หรือ การแสดงมหรสพ
 • ผู้อ่านประวัติ/การเขียนประวัติ

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อมีคนเสียชีวิต และวิธีปฏิบัติกับคนที่ใกล้เสียชีวิต

1. การปรนนิบัติ และความกตัญญูอย่างถูกวิธี: คนป่วยจะต้องการกำลังใจมาก โดยเฉพาะกำลังใจจากญาติพี่น้อง และคนใกล้ชิดทั้งหลาย ถึงแม้ร่างกายจะป่วย แต่ถ้ามีกำลังใจเข้มแข็ง ก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ซึ่งจะต้องให้คนป่วยได้รับการดูแลรักษาโรคทางกายอย่างเหมาะสม และจะต้องช่วยประคับประคองใจของให้ผ่องใส มีกำลังใจอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆ ไม่ท้อแท้หรือสิ้นหวังในชีวิต

2. ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดความสบาย

 • สถานที่: บรรยากาศน่าอยู่ สะอาด สงบเงียบเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • คนใกล้ชิด: สามารถสร้างความสบายใจและกำลังใจให้ กับผู้ใกล้ละโลกได้ โดยดูแลเอาใจใส่ด้วยจิตเมตตา พูดจาด้วยถ้อยคำที่สบายใจ
 • อาหาร: ควรมีอย่างเพียงพอและเหมาะสม

3. การปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ

การทำบุญ และการขออโหสิกรรมเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เพราะการดำเนินชีวิตของเราอาจจะเคยกระทำผิดล่วงเกินไม่ว่าจะด้วยกาย ด้วยวาจาและด้วยใจ โดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว รวมถึงในนาทีสุดท้ายเมื่อผู้ป่วยอาการหนักมาก และคาดว่าใกล้จะสิ้นใจแล้ว บุคคลผู้ใกล้ชิดควรจะกล่าวคำที่เป็นสิริมงคล น้อมนำให้ผู้ใกล้ละโลกนึกถึงบุญ จนกว่าจะสิ้นใจไป

4. เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว ให้ญาติดำเนินการด้านเอกสาร ใบมรณบัตร และติดต่อวัดและศาลา สำหรับสวดพระอภิธรรม เป็นลำดับต่อไป

ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ

 

รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน*

* จัดอันดับโดย google.com

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

เหตุผลที่หลายครอบครัววางใจให้ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยจัดงานศพ

 • มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

 • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และคนให้กำลังใจ
 • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
 • เป็นสถานการณ์ที่รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร
 • เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้สภาพจิตใจ ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ
 • ต้องการออกแบบรูปแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
 • ต้องการให้ช่วยเรื่องกฎหมาย เช่น พินัยกรรม และภาษีมรดก
 • ต้องการความสะดวก เนื่องจากเราช่วยจัดเตรียมทุกสิ่งให้ ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย ดอกไม้ประดับหีบ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จนกระทั่งพิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร

มาตฐานการให้บริการ

การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

ฟิวเนอรัล แพลน
มีสาขาไหม?

เนื่องจากมีผู้ให้บริการอื่นเจตนาคัดลอก ข้อความ เนื้อหาบนเวปไซต์ไปใช้ และทำการดัดแปลงแก้ไขรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า หรือ บริการให้กับตนเอง

ทางเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้จดเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณ จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบไว้ ณ โอากาสนี้ว่า ฟิวเนอรัล แพลน ไม่มีสาขา และสามารถติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ทางช่องทางดังนี้เท่านั้น

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

“ครบถ้วนพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”

ฟิวเนอรัล แพลน คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมาย ช่วยจัดการพินัยกรรม ภาษีมรดก และจัดพิธีศพ โดยดูแลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต การสวดอภิธรรม งานฌาปนกิจ และพิธีลอยอังคาร

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394

บริการด้านกฏหมาย
จัดการเรื่องพินัยกรรม และภาษีมรดก

แพคเกจรับจัดงานศพ
ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานศพตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ
เตรียมของชำร่วยที่สะท้อนได้ถึงคุณค่าทางจิตใจของเจ้าภาพ

พิธีลอยอังคาร
บริการเรือเช่าเหมาลำ เพื่อทำพิธีลอยอังคาร