จองศาลาจัดงานศพ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ต้องทำอย่างไร

2021-11-19T16:29:09+07:00

จองศาลา จัดงานศพ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ฟิวเนอรัล แพลน ขอร่วมแสดงความเสียใจหากท่านอยู่ในช่วงเวลาที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก แต่อย่างไรก็ตามเราขอเป็นกำลังใจให้ท่านมีผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดี โดยเราจะอธิบายสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับ ดังนี้ 1. สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อมีคนเสียชีวิตเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ เอกสารใบมรณบัตร และ หนังสือรับรองการเสียชีวิตระบุว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19เตรียมเครื่องแต่งกายให้กับผู้วายชนม์ และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย เนื่องจากปัจจุบัน จะไม่มีการอาบน้ำศพ ไม่มีการแต่งหน้า และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่วัดแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดำเนินการฉีดน้ำยารักษาสภาพเตรียมภาพถ่ายขนาด 12”x18” จำนวน 2 ภาพ สำหรับตั้งไว้ด้านนอก และด้านในศาลากรณีต้องการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ/หรือ ขอไฟพระราชทาน ให้ติดต่อวัดให้เรียบร้อยก่อนเพื่อจะได้ทราบเวลาที่เมรุว่าง จึงค่อยนำเวลาที่ได้ไปติดต่อขอพระราชทานเพลิงศพ2. จองศาลา โดยทำการติดต่อสำนักงานฯ เพื่อสอบถามมีศาลาว่าว่างหรือไม่ โดยที่สำนักงานฯ จะมี 2 แห่ง เป็นคนละหน่วยงาน (สำนักงานฝั่งวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน จะดูแลศาลาฝั่งทางวัด และ สำนักงานฝั่งฌาปนกสถานกองทัพอากาศ ก็จะดูแลศาลาฝั่งกองทัพอากาศ) โดยที่เมรุที่ใช้ฌาปนกิจจะเป็นเมรุที่ใช้ร่วมกัน (มี 2 เมรุ) ซึ่งเจ้าภาพจะเลือกจัดงานโดยใช้ศาลาที่ฝั่งไหนก็ให้ติดต่อสำนักงานที่ดูแลของฝั่งนั้น [...]