ของชำร่วยงานศพ

2023-05-13T13:18:02+07:00

ของชำร่วยงานศพ ของพรีเมี่ยม - ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ ข้าวหอมมะลิ 100% บรรจุถุง (ออกแบบงานพิมพ์) ถุงละ 1 กิโลกรัม ภาพตัวอย่าง การสั่งผลิตข้าวสารขนาด 1 กก. ไปเป็นของบริจาค (ราคา 49 บาท รวมค่าออกแบบงานพิมพ์ฉลาก x 100 ถุง) (ไม่รวม Vat, ไม่รวมค่าขนส่ง) ฟิวเนอรัล แพลน ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน โทร 06.4289.6394 เลือกของชำร่วยงานศพที่แบบสั่งผลิตใช้ระยะเวลาเริ่มต้นที่ 3 วัน (งานสั่งผลิตจะเป็นงานพิมพ์ หรือ งานสกรีน [...]

ของชำร่วยงานศพ2023-05-13T13:18:02+07:00

สวดอภิธรรม

2022-10-10T13:43:18+07:00

สวดพระอภิธรรม ขั้นตอนการสวดพระอภิธรรม ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติในพิธีการสวดพระอภิธรรม เมื่อถึงกำหนดเวลาตามประเพณนิยมหรือตามที่วัดกำหนด ให้พึงปฏิบัติดังนี้ นิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์ ถวายน้ำปานะ (น้ำร้อน/น้ำเย็น) เชิญเจ้าภาพหรือประธานหรือผู้แทนในพิธีสวดพระอภิธรรมประจำคืน โดยจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูป เทียนบูชาพระธรรม และจุดเครื่องทองน้อยหน้าศพ ตามลำดับ ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล ทุกคนรับศีล พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจบ ครบ 4 จบ ศาสนพิธีกรนำตู้พระธรรมและเครื่องสักการะ ถอยออกมาทางท้ายอาสน์สงฆ์ นำเครื่องไทยธรรม เข้าไปตั้ง ณ เบื้องหน้าพระสงฆ์ เชิญเจ้าภาพ หรือประธาน หรือผู้แทน ถวายเครื่องไทยธรรม เมื่อพระสงฆ์รับเครื่องไทยธรรมแล้ว ให้นำเครื่องไทยธรรมออกมาไว้ด้านท้ายอาสน์สงฆ์ เพื่อจะได้ถวายพระสงฆ์ เมื่อเสร็จพิธี ศาสนพิธีกรลาดภูษาโยง (เป็นหน้าที่ของศาสนพิธีกร) เชิญผ้าไตร หรือผ้าสบง ให้เจ้าภาพหรือประธานทอดบนภูษาโยง ในลักษณะขวางภูษาโยง พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพ หรือประธาน [...]

สวดอภิธรรม2022-10-10T13:43:18+07:00
Go to Top