จุดเด่น ของฟิวเนอรัล แพลน มีอะไรบ้าง

2021-02-28T21:02:50+07:00

ฟิวเนอรัล แพลน มีข้อดีที่สร้างความประทับใจได้มากกว่าด้วยเหตุผลดังนี้ ด้านการดำเนินงาน: เราเป็นออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ที่ให้บริการทุกขั้นตอน ครอบคลุมตั้งแต่ต้น จนเสร็จพิธีลอยอังคาร ได้แก่ การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต ขั้นตอนการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืน, งานฌาปนกิจ, การเก็บอัฐิ, เตรียมของใช้ในพิธีสงฆ์, อาหารรับรอง ของชำร่วย “อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบ” มีแพคเกจครอบคลุมค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี ทำให้ทราบงบประมาณที่แน่นอนในการจัดงาน, และสามารถออกแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับงบประมาณหรือความต้องการ “ครอบคลุมพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ” ผู้บริหารผ่านการอบรม funeral service business course และ funeral arranger training course จากสถาบันอบรมในประเทศอังกฤษ ด้วยเหตุผล ทั้ง 3 ข้อ ทำให้เจ้าภาพได้รับความสะดวก และพิธีกรรมทางศาสนามีความครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ ทางฟิวเนอรัล แพลนยังมีกิจกรรมตอบแทนสังคมด้วยการทำทำ CSR อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง คือ การบริจาคสิ่งของ และถวายภัตตาหารเพล

จุดเด่น ของฟิวเนอรัล แพลน มีอะไรบ้าง2021-02-28T21:02:50+07:00

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือ ใครบ้างที่มีโอกาสใช้บริการ

2021-02-28T20:58:57+07:00

ผู้ที่ต้องการให้ออแกไนซ์มาช่วยบริหารจัดการ เพื่อให้พิธีเกิดความสมบูรณ์ และดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย เช่น เจ้าของธุรกิจ หรือ ข้าราชการ ที่มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ต้องการออกแบบตกแต่ง และอยากให้งานพิธีมีเอกลักษณ์ เช่น ดารา ศิลปิน ที่ต้องการสร้างบรรยากาศ ผู้ที่ไม่มีญาติพี่น้องมาช่วยจัดงาน เนื่องจากเป็นครอบครัวขนาดเล็ก ตามสภาพสังคมในปัจจุบัน ผู้ที่อยากวางแผนล่วงหน้าให้กับตนเอง - เวลาเสียชีวิตจะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัว

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือ ใครบ้างที่มีโอกาสใช้บริการ2021-02-28T20:58:57+07:00

เหตุผลในการดำเนินธุรกิจจัดงานศพ

2021-09-13T13:01:15+07:00

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) มีแนวคิดในการเลือกทำธุรกิจที่มีโอกาสส่งเสริมทำนุบำรุงในพระพุทธศาสนา, ช่วยจัดการปัญหาให้กับครอบครัวของผู้วายชนม์ และหาธุรกิจที่นำพาให้ตัวเองมีโอกาสได้สร้างกุศล และเจริญสติอยู่เป็นประจำ "ผมชื่อ จีณะพัฒน์ ธนไชยเวทย์" เป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้ง ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)  ครับ ผมจบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ผ่านประสบการณ์ทำงานมาหลายอย่างทั้งเป็นพนักงานฝ่ายขายและการตลาดในบริษัทยาฯ, เป็นเภสัชกรฝ่ายผลิตในโรงงาน, ขายยาอยู่ที่ร้านขายยา จนในปัจจุบันทำอาชีพรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ก่อนที่จะเริ่มมาทำธุรกิจจัดงานศพและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.2562 ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความตายที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่นัก และนอกจากที่ผมเรียนเภสัชฯแล้ว ผมยังมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ด้วยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำเข้า-ส่งออก, หลักสูตรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตรด้านการจัดการงานศพจากสถาบันอบรมที่ต่างประเทศ เพื่อสั่งสมประสบการณ์และนำมาปรับปรุงใช้ในการทำธุรกิจ "บนพื้นฐานด้านการตลาด ความตายไม่เคยตกเทรนด์" เพียงแต่เราจะส่งมอบคุณค่าที่เพิ่มขึ้น หรือ ช่วยเขาเหล่านั้นแก้ปัญหาที่มีได้อย่างไร อย่างเช่น ในปัจจุบันอัตราการเป็นโสด การหย่าร้าง หรือการที่มีขนาดของครอบครัวที่เล็กลง การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ การต้องการความสะดวกสบาย หรือ การต้องการจัดงานเพื่อให้เหมาะสมกับฐานะทางสังคม จึงมาทบทวนว่าตนเองจะพัฒนาธุรกิจรับจัดงานศพออกมาได้อย่างไรบ้าง สุดท้ายจึงแบ่งการให้บริการออกมาแบบนี้ครับ การวางแผนงานศพล่วงหน้า (Pre-Plan Funeral) : การวางแผนทางการเงิน - เรามีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้เป็นเงินสำรองไว้จัดงานศพในอนาคตเพื่อที่จะไม่เป็นภาระของครอบครัว การบอกกล่าวความต้องการของตัวเอง - [...]

เหตุผลในการดำเนินธุรกิจจัดงานศพ2021-09-13T13:01:15+07:00

สินค้า หรือบริการ ของฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) มีอะไรบ้าง

2021-09-13T17:12:35+07:00

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ ดังนี้ แพคเกจรับจัดงานศพ แพคเกจลอยอังคาร ผลิตของที่ระลึกงานฌาปนกิจ เช่น สบู่, ร่ม, พระเครื่อง, หนังสือ งานทำบุญครบรอบ 7 วัน, 50 วัน, 100 วัน บริการ snack box, อาหารและเครื่องดื่ม บริการวางแผนทางการเงิน เช่น การวางแผนภาษีมรดก และแผนสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ บริการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย เช่น การทำพินัยกรรม ผลิตสื่อดิจิตอล และสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ, vlog, VDO, blog, website เพื่อเป็นที่ระลึก งานศิลปะ และการแสดง เช่น การแต่งเพลง, การแสดงดนตรี, การขับร้องประสานเสียง, ภาพวาด, ภาพถ่าย

สินค้า หรือบริการ ของฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) มีอะไรบ้าง2021-09-13T17:12:35+07:00

แนวคิดของฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

2021-02-28T20:52:15+07:00

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) มีแนวคิดและมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเหตุและปัจจัยที่สนับสนุน ตามหัวข้อต่างๆดังนี้ เหตุผลหรือความจำเป็นในการจัดงานศพ:ด้านจิตวิทยาของครอบครัว, ขนบธรรมเนียมประเพณี, และศาสนา การเตรียมตัว และการวางแผนล่วงหน้าให้กับตนเองก่อนเสียชีวิต ทั้งทางโลก และทางธรรม การวางแผนล่วงหน้าด้านการเงิน และการจัดการมรดก ขั้นตอนและวิธีการจัดงานศพตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เหตุผลของเจ้าภาพที่วางใจให้ฟิวเนอรัล แพลน เข้ามาช่วยดำเนินการจัดงานศพ

แนวคิดของฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)2021-02-28T20:52:15+07:00
Go to Top