ฟิวเนอรัล แพลน มีข้อดีที่สร้างความประทับใจได้มากกว่าด้วยเหตุผลดังนี้

  1. ด้านการดำเนินงาน: เราเป็นออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ที่ให้บริการทุกขั้นตอน ครอบคลุมตั้งแต่ต้น จนเสร็จพิธีลอยอังคาร ได้แก่ การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต ขั้นตอนการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืน, งานฌาปนกิจ, การเก็บอัฐิ, เตรียมของใช้ในพิธีสงฆ์, อาหารรับรอง ของชำร่วย
    “อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบ”
  2. มีแพคเกจครอบคลุมค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี ทำให้ทราบงบประมาณที่แน่นอนในการจัดงาน, และสามารถออกแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับงบประมาณหรือความต้องการ “ครอบคลุมพิธีกรรม ในงบประมาณที่ตั้งใจ”
  3. ผู้บริหารผ่านการอบรม funeral service business course และ funeral arranger training course จากสถาบันอบรมในประเทศอังกฤษ

ด้วยเหตุผล ทั้ง 3 ข้อ ทำให้เจ้าภาพได้รับความสะดวก และพิธีกรรมทางศาสนามีความครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ ทางฟิวเนอรัล แพลนยังมีกิจกรรมตอบแทนสังคมด้วยการทำทำ CSR อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง คือ การบริจาคสิ่งของ และถวายภัตตาหารเพล