• ผู้ที่ต้องการให้ออแกไนซ์มาช่วยบริหารจัดการ เพื่อให้พิธีเกิดความสมบูรณ์ และดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย เช่น เจ้าของธุรกิจ หรือ ข้าราชการ ที่มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
  • ผู้ที่ต้องการออกแบบตกแต่ง และอยากให้งานพิธีมีเอกลักษณ์ เช่น ดารา ศิลปิน ที่ต้องการสร้างบรรยากาศ
  • ผู้ที่ไม่มีญาติพี่น้องมาช่วยจัดงาน เนื่องจากเป็นครอบครัวขนาดเล็ก ตามสภาพสังคมในปัจจุบัน
  • ผู้ที่อยากวางแผนล่วงหน้าให้กับตนเอง – เวลาเสียชีวิตจะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัว