ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ ดังนี้

  1. แพคเกจรับจัดงานศพ
  2. แพคเกจลอยอังคาร
  3. ผลิตของที่ระลึกงานฌาปนกิจ เช่น สบู่, ร่ม, พระเครื่อง, หนังสือ
  4. งานทำบุญครบรอบ 7 วัน, 50 วัน, 100 วัน
  5. บริการ snack box, อาหารและเครื่องดื่ม
  6. บริการวางแผนทางการเงิน เช่น การวางแผนภาษีมรดก และแผนสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
  7. บริการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย เช่น การทำพินัยกรรม
  8. ผลิตสื่อดิจิตอล และสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ, vlog, VDO, blog, website เพื่อเป็นที่ระลึก
  9. งานศิลปะ และการแสดง เช่น การแต่งเพลง, การแสดงดนตรี, การขับร้องประสานเสียง, ภาพวาด, ภาพถ่าย