ทำไมเราต้องจัดงานศพ

การจัดงานศพเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เป็นวัฒนธรรมประเพณี และเป็นการการแสดงความกตัญญูกตเวที รวมทั้งเป็นการให้เกียรติ แก่ชีวิตและความทรงจำของบุคคลอันเป็นที่รักที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ในพิธีศพจะเป็นโอกาสที่ได้กล่าวคำอำลา ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ได้รวมตัวกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก นอกจากนี้การจัดงานศพยังมีข้อปฏิบัติในด้านการจัดการทางกฎหมายอีกด้วย

การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ยากลำบากที่สุดที่เราต้องเผชิญในชีวิต การวางแผนงานศพที่มีความหมายสามารถช่วยให้ผ่านช่วงเวลาที่สำคัญนี้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็เป็นการให้เกียรติแก่บุคคลที่จากไป และยังช่วยสร้างความทรงจำขึ้นได้

ขั้นตอนหลักที่จะช่วยให้คุณวางแผนการจัดงานศพอย่างมีความหมาย ได้แก่

 • กำหนดความต้องการ โดยพิจารณาความปรารถนาของผู้วายชนม์ (ผู้เสียชีวิต) หรือ ความชอบของครอบครัวว่าจะจัดเป็นการภายในสำหรับคนใกล้ชิด หรือ จัดแบบต้อนรับแขกที่จะมาร่วมงาน รวมถึงองค์ประกอบต่างๆในพิธี
 • เลือกสถานที่จัดงานศพ โดยพิจารณาว่าต้องการจัดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมที่ไหน จำนวนกี่วัน
 • พิจารณาการจัดการกับร่างและอัฐิ โดยตัดสินใจว่าจะทำการฌาปนกิจ และจะเก็บอัฐิไว้หรือนำไปลอยอังคาร หรือ จะฝังในสุสานหากเป็นพิธีกรรมแบบจีน
 • จัดเตรียมองค์ประกอบอื่นๆในพิธี เช่น จะให้มีการอ่าน กล่าวคำไว้อาลัย บรรเลงดนตรี หรือจัดเตรียมองค์ประกอบอื่นๆ ที่สะท้อนบุคลิกและค่านิยมของผู้ล่วงลับ
 • แจ้งครอบครัว ญาติ และคนใกล้ชิด ถึงรายละเอียดของงานศพและการเตรียมการอื่นๆ

 

วิธีเลือกวัด และการจองศาลาเพื่อจัดงานศพ

การเลือกวัด และจองศาลา เพื่อจัดงานศพที่เหมาะสม เป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่มีความหมายและเหมาะสม เพื่อเป็นเกียรติแก่ชีวิตและความทรงจำของผู้เสียชีวิต ปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาในการเลือกสถานที่มีดังนี้

 • ขนาด: พิจารณาจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานศพและเลือกสถานที่ที่สามารถรองรับจำนวนแขกที่คาดหวังได้อย่างสบาย
 • สถานที่: เลือกสถานที่ที่สะดวกและเข้าถึงได้สำหรับครอบครัวและเพื่อนๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทาง ที่จอดรถ และระบบขนส่งสาธารณะ
 • บรรยากาศ: พิจารณาอารมณ์และบรรยากาศที่คุณต้องการสร้างสำหรับงานศพ การจัดพิธีศพอย่างเป็นทางการจะเหมาะสมหรือไม่ หรือสถานที่ที่ไม่เป็นทางการและผ่อนคลายมากกว่า
 • ข้อพิจารณาทางศาสนาหรือวัฒนธรรม: หากผู้เสียชีวิตหรือครอบครัวมีประเพณีทางศาสนาหรือวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือกสถานที่ซึ่งรองรับความต้องการและความพึงพอใจเหล่านั้น เช่น วัดอนุญาตให้ทำกงเต๊กได้หรือไม่
 • ค่าใช้จ่าย: ค่างานศพอาจเพิ่มขึ้นอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นให้พิจารณางบประมาณและเลือกสถานที่จัดงานที่อยู่ในเกณฑ์ของครอบครัว

โดยรวมแล้ว สถานที่จัดงานศพที่เหมาะสมคือสถานที่ที่สะดวกสบาย เหมาะสม และมีความหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ชีวิตและความทรงจำของผู้เสียชีวิต ในขณะเดียวกันก็รองรับความต้องการและความชอบของครอบครัวและเพื่อนฝูงด้วย

 

วิธีเลือกออแกไนซ์รับจัดงานศพ

การเลือกผู้ช่วยหรือออแกไนซ์ให้มาจัดงานศพ คือการตัดสินใจสำคัญซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่างานศพจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการให้เกียรติคนที่คุณรัก โดย การเลือกออแกไนซ์ควรพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้

 • ชื่อเสียง: ควรเลือกออแกไนซ์รับจัดงานศพที่มีความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากข้อมูล หรือขอคำแนะนำจากครอบครัวและเพื่อนๆ หรือแม้แต่ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่วัด
 • ประสบการณ์: มองหาออแกไนซ์รับจัดงานศพที่มีประสบการณ์หลายปี และมีประวัติการให้บริการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ออแกไนซ์รับจัดงานศพควรมีความรู้เกี่ยวกับประเพณีและขั้นตอนพิธีการเกี่ยวกับงานศพ
 • บริการที่นำเสนอ: พิจารณาเลือกออแกไนซ์รับจัดงานศพที่สามารถให้บริการตามที่คุณต้องการ เช่น จ้างจัดดอกไม้ และบริการเคลื่อนย้ายพร้อมหีบศพ หรือ เลือกออแกไนซ์รับจัดงานศพที่มีบริการคลอบคลุมจนถึงการลอยอังคาร
 • ค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายงานศพสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นให้เลือกออแกไนซ์รับจัดงานศพที่แสดงรายละเอียดการให้บริการที่ชัดเจน
 • การสื่อสาร: เลือกออแกไนซ์รับจัดงานศพที่สื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และพร้อมตอบคำถาม และช่วยคลายความกังวล
 • ความเห็นอกเห็นใจ: มองหาออแกไนซ์รับจัดงานศพที่มีความเห็นอกเห็นใจ เคารพ และเข้าใจความต้องการและอารมณ์ของคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

 

วิธีเลือกดอกไม้ ประดับในงานศพ

ดอกไม้และของประดับตกแต่งสามารถเพิ่มความรู้สึกส่วนตัว และสามารถช่วยสื่อความหมายให้กับงานศพได้ แต่การตัดสินใจเลือกให้เหมาะสมอาจเป็นงานที่ยาก เรื่องเหล่านี้อาจเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยคุณให้ตัดสินใจเลือกดอกไม้และของตกแต่งสำหรับการจัดงานศพได้ง่ายขึ้น

 • พิจารณาบุคลิกและความชอบของผู้เสียชีวิต: เลือกดอกไม้และของตกแต่งที่สะท้อนบุคลิก ความสนใจ หรือสีโปรดของผู้ตาย
 • เลือกธีมหรือโทนสี: พิจารณาเลือกธีมหรือโทนสีที่เหมาะกับงานศพ
 • ปรึกษากับครอบครัวและเพื่อนฝูง: ถามครอบครัวและเพื่อนสนิทเกี่ยวกับดอกไม้และของประดับตกแต่ง พวกเขาอาจมีแนวคิดหรือคำแนะนำที่สามารถช่วยแนะนำทางเลือกของคุณได้
 • พิจารณาสถานที่: นึกถึงสถานที่จัดงานศพ โดยเลือกดอกไม้และของตกแต่งที่เสริมบรรยากาศที่มีความหมายและเหมาะสม และไม่ขัดต่อวิธีปฏิบัติของสถานที่นั้นๆ
 • ทำให้มันเรียบง่าย: คุณไม่จำเป็นต้องใช้ดอกไม้และของตกแต่งมากเกินไปที่ทำให้เกิดความรู้สึกยิ่งใหญ่ โดยคิดว่าเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ล่วงลับ

 

เทคนิคการเขียนประวัติผู้วายชนม์ และการกล่าวคำไว้อาลัย

การเขียนประวัติผู้วายชนม์เป็นงานยากและสะเทือนอารมณ์ แต่ก็เป็นวิธีที่มีความหมายและเป็นเกียรติแก่ชีวิตของคนที่คุณรัก ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการเขียนประวัติผู้วายชนม์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ชีวิตคนที่คุณรัก

 • รวบรวมข้อมูลและแรงบันดาลใจ: ก่อนที่คุณจะเริ่มเขียนประวัติผู้วายชนม์ เราแนะนำให้รวบรวมข้อมูลและแรงบันดาลใจจากครอบครัวและเพื่อนๆ พูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับความทรงจำและประสบการณ์กับผู้เสียชีวิต มองหาคำพูด บทกวี หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่สามารถช่วยเป็นแนวทางในการเขียนของคุณได้
 • โฟกัสที่ด้านบวก: แม้ว่าการรับทราบความเศร้าและโศกเศร้าของโอกาสนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ให้โฟกัสที่ด้านบวกในชีวิตของคนที่คุณรัก มองถึงความสำเร็จ จุดแข็ง และคุณสมบัติที่ทำให้พวกเขามีความพิเศษ
 • รวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยส่วนตัวและความทรงจำ: เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและความทรงจำส่วนตัวสามารถเพิ่มสัมผัสที่จริงใจและมีความหมายให้กับการกล่าวคำไว้อาลัย และการเขียนประวัติผู้วายชนม์ ขอให้คำนึงถึงเรื่องราวที่แสดงถึงบุคลิกภาพ ค่านิยม และความหลงใหลของคนที่คุณรัก
 • เป็นตัวของตัวเองและจริงใจ: เขียนประวัติผู้วายชนม์ด้วยภาษาของคุณเอง และจริงใจในการแสดงอารมณ์ของคุณ พูดจากใจและแบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์ของคุณเอง
 • ฝึกซ้อมก่อนเวลาพูดจริง: การฝึกกล่าวการอ่านประวัติผู้วายชนม์ หรือกล่าวคำไว้อาลัย จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและสบายใจมากขึ้น ลองซ้อมหน้ากระจกหรือกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ไว้ใจได้
 • เลือกผู้ที่จะอ่านประวัติผู้วายชนม์: พิจารณาว่าใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการอ่านประวัติผู้วายชนม์ ซึ่งอาจเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือพิธีกร ให้เลือกคนที่สบายใจที่จะพูดในที่สาธารณะและสามารถถ่ายทอดสาระสำคัญของชีวิตของคนที่คุณรัก