เมื่อต้องจัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง

2023-05-22T14:27:09+07:00

เมื่อต้องจัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง การสูญเสียคนบุคคลอันเป็นที่รักเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกลำบากใจอย่างมาก และในช่วงเวลาที่เร่งรีบ และสะเทือนใจยังต้องมาจัดงานศพเช่นนี้อีก แถมยังมีความจำเป็นที่จะต้องจัดงานศพให้เรียบร้อย เป็นไปด้วยเหมาะสมตามฐานะทางสังคม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น หากตอนนี้ต้องจัดงานศพ(ด้วยตัวเอง)อาจเป็นเรื่องที่ยากทั้งขั้นตอนและความรู้สึก ในบทความนี้ ฟิวเนอรัล แพลน จะแนะนำขั้นตอนการจัดงานศพแบบมืออาชีพ เพื่อให้คุณได้ข้อมูลหรือได้รับการบริการที่ดีที่สุด ความเชื่อเรื่องการจัดงานศพทางศาสนาพุทธ และการจัดงานบำเพ็ญกุศล เมื่อพบกับการสูญเสียคนที่เรารัก การจัดงานศพเป็นสิ่งที่สำคัญทางจิตวิทยา และความเชื่อในแบบศาสนาพุทธยังมีบทบาทสำคัญ เพื่อให้การลาจากโลกนี้เป็นไปได้อย่างสงบ ฟิวเนอรัล แพลน เข้าใจถึงความสำคัญของความเชื่อ และพิธีการในศาสนาพุทธ ดังนั้นเราจึงพร้อมที่จะช่วยคุณและครอบครัวในการจัดงานศพที่เป็นไปตามหลักธรรมและประเพณีของศาสนา การเตรียมวางแผนงานศพล่วงหน้า และติดต่อรับบริการจัดงานศพเมื่อมีผู้เสียชีวิต  ในการวางแผนงานศพ หรือเตรียมงานศพล่วงหน้าก็ดี หรือเมื่อมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ดี ขั้นแรกที่คุณควรทำคือมีสติ และปรึกษาคนในครอบครัวเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ เช่น จะจัดงานศพที่ไหน จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมจำนวนกี่คืน เตรียมงบประมาณในการจัดพิธีศพไว้ที่เท่าไหร่ จะดำเนินการจัดงานศพเอง หรือ ติดต่อ ฟิวเนอรัลแพลน เพื่อรับบริการจัดงานศพ เป็นต้น หากต้องการใช้บริการของเราคุณสามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ รับจัดงานศพ หรือ ออแกไนซ์รับจัดงานศพ เพื่อรับคำปรึกษาและบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้งานศพเป็นไปตามที่คุณต้องการ แพ็กเกจรับจัดงานศพที่คลอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายจนเสร็จสิ้นพิธีลอยอังคาร ฟิวเนอรัล แพลน สามารถให้คำแนะนำเพื่อจัดงานศพตามความต้องของคุณและครอบครัว [...]

เมื่อต้องจัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง2023-05-22T14:27:09+07:00

ออแกไนซ์รับจัดงานศพ ผู้ช่วยดำเนินทำพิธีอำลา

2023-05-20T00:52:04+07:00

ออแกไนซ์รับจัดงานศพ: Crafting Memorable Farewell Ceremonies Introduction Losing a loved one is an inevitable part of life, and during such difficult times, it is important to honor their memory with a respectful and meaningful farewell. That's where the art of funeral planning comes into play. Funeral Servicer/ Organizer (ออแกไนซ์รับจัดงานศพ) is a [...]

ออแกไนซ์รับจัดงานศพ ผู้ช่วยดำเนินทำพิธีอำลา2023-05-20T00:52:04+07:00

ตัวอย่าง การเขียนประวัติผู้เสียชีวิต ในงานฌาปนกิจ

2023-04-05T11:55:48+07:00

การเขียนประวัติผู้เสียชีวิตในงานฌาปนกิจ บทพิธีกร และการกล่าวคำไว้อาลัย ในงานฌาปนกิจ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ พิธีกรงานฌาปนกิจ ซึ่งจะมีบทพูดเพื่อดำเนินพิธีการร่วมไปกับพิธีกรรมทางศาสนา และ มีการนำเรียนประวัติของผู้วายชนม์ ทั้งนี้ องค์ประกอบต่างๆนั้นจะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ ขึ้นกับความพร้อม และความใส่ใจของทุกท่านที่มีส่วนร่วม อย่างน้อยที่สุดการเตรียมข้อมูลของผู้วายชนม์เพื่อกล่าวคำไว้อาลัย จะช่วยให้เป็นเครื่องเตือนใจ และรำลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักของท่านทั้งหลายได้อย่างมีความหมาย CR: ขอบคุณข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรียน...............................................(ประธานพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน) ก่อนที่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ)......................ในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และรำลึกถึงเป็นวาระสุดท้าย กระผม (นาย, นาง,นางสาว, ยศ) พิธีกร.............ขอนำประวัติและคำไว้อาลัยของผู้วายชนม์มาเรียนให้ผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อได้ทราบโดยสังเขป ดังนี้(นาย, นาง, นางสาว, ยศ).................................เป็นบุตรของ.................................. และนาง................................เกิดเมื่อวันที่........เดือน........................พ.ศ. ................ อาศัยอยู่บ้านเลขที่................ตำบล................................อำเภอ..........................จังหวัด................................. มีพี่น้องร่วมบิดามารดา รวม............................คน ได้แก่1. [...]

ตัวอย่าง การเขียนประวัติผู้เสียชีวิต ในงานฌาปนกิจ2023-04-05T11:55:48+07:00

ทำอย่างไรเมื่อมีการ “ตาย” (สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อมีคนเสียชีวิต)

2023-04-04T17:30:35+07:00

วิธีจัดงานศพ ทำอย่างไรเมื่อมีการ “ตาย” ด้วยสังคมมองว่าการตายเป็นเรื่องไกลตัว แม้แต่จะพูดคำว่า “ตาย” ยังเห็นว่าเป็นเรื่องต้องห้ามหรืออัปมงคล ความรู้เรื่องการจัดการเกี่ยวกับการตาย จึงเป็นเรื่องห่างไกลยิ่งกว่า แต่เรื่องเช่นนี้ “รู้ไว้ใช่ว่า” เพราะสักวันหนึ่งเมื่อถึงวันที่สูญเสียคนใกล้ชิด จะได้ไม่มึนงงตื่นตระหนกจนทำอะไรไม่ถูก เมื่อมีการตายเกิดขึ้น ภาระหน้าที่ของญาติพี่น้องคือ ดำเนินการ เพื่อให้การตายของคนผู้นั้นมีผลทางกฎหมาย ก่อนเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยกฎหมายระบุว่า เมื่อมีการตาย ไม่ว่าจะตาย ในบ้านหรือ นอกบ้าน ไม่ว่าจะตายโดยสาเหตุธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติ ญาติผู้ตายหรือผู้พบศพจะต้องแจ้งการตายนั้นกับนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่อผู้ตายอยู่ในทะเบียนบ้านหรือในพื้นที่ที่พบศพ จากนั้นสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นจะออกใบมรณบัตรเป็นหลักฐานการตาย เพื่อให้นำไปใช้ในการเคลื่อนย้ายศพ การทำพิธีศพ การขอรับสิทธิ ประโยชน์และยกเลิก เอกสารสัญญาต่างๆ ของผู้ตาย เช่น ประกันชีวิต การปิดบัญชีธนาคารเป็นต้น ทั้งนี้ การแจ้งตายต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพ CR: ขอบคุณข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี [...]

ทำอย่างไรเมื่อมีการ “ตาย” (สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อมีคนเสียชีวิต)2023-04-04T17:30:35+07:00
Go to Top