เมื่อต้องจัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง

2023-05-22T14:27:09+07:00

เมื่อต้องจัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง การสูญเสียคนบุคคลอันเป็นที่รักเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกลำบากใจอย่างมาก และในช่วงเวลาที่เร่งรีบ และสะเทือนใจยังต้องมาจัดงานศพเช่นนี้อีก แถมยังมีความจำเป็นที่จะต้องจัดงานศพให้เรียบร้อย เป็นไปด้วยเหมาะสมตามฐานะทางสังคม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น หากตอนนี้ต้องจัดงานศพ(ด้วยตัวเอง)อาจเป็นเรื่องที่ยากทั้งขั้นตอนและความรู้สึก ในบทความนี้ ฟิวเนอรัล แพลน จะแนะนำขั้นตอนการจัดงานศพแบบมืออาชีพ เพื่อให้คุณได้ข้อมูลหรือได้รับการบริการที่ดีที่สุด ความเชื่อเรื่องการจัดงานศพทางศาสนาพุทธ และการจัดงานบำเพ็ญกุศล เมื่อพบกับการสูญเสียคนที่เรารัก การจัดงานศพเป็นสิ่งที่สำคัญทางจิตวิทยา และความเชื่อในแบบศาสนาพุทธยังมีบทบาทสำคัญ เพื่อให้การลาจากโลกนี้เป็นไปได้อย่างสงบ ฟิวเนอรัล แพลน เข้าใจถึงความสำคัญของความเชื่อ และพิธีการในศาสนาพุทธ ดังนั้นเราจึงพร้อมที่จะช่วยคุณและครอบครัวในการจัดงานศพที่เป็นไปตามหลักธรรมและประเพณีของศาสนา การเตรียมวางแผนงานศพล่วงหน้า และติดต่อรับบริการจัดงานศพเมื่อมีผู้เสียชีวิต  ในการวางแผนงานศพ หรือเตรียมงานศพล่วงหน้าก็ดี หรือเมื่อมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ดี ขั้นแรกที่คุณควรทำคือมีสติ และปรึกษาคนในครอบครัวเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ เช่น จะจัดงานศพที่ไหน จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมจำนวนกี่คืน เตรียมงบประมาณในการจัดพิธีศพไว้ที่เท่าไหร่ จะดำเนินการจัดงานศพเอง หรือ ติดต่อ ฟิวเนอรัลแพลน เพื่อรับบริการจัดงานศพ เป็นต้น หากต้องการใช้บริการของเราคุณสามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ รับจัดงานศพ หรือ ออแกไนซ์รับจัดงานศพ เพื่อรับคำปรึกษาและบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้งานศพเป็นไปตามที่คุณต้องการ แพ็กเกจรับจัดงานศพที่คลอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายจนเสร็จสิ้นพิธีลอยอังคาร ฟิวเนอรัล แพลน สามารถให้คำแนะนำเพื่อจัดงานศพตามความต้องของคุณและครอบครัว [...]

เมื่อต้องจัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง2023-05-22T14:27:09+07:00

ออแกไนซ์รับจัดงานศพ ผู้ช่วยดำเนินทำพิธีอำลา

2023-05-20T00:52:04+07:00

ออแกไนซ์รับจัดงานศพ: Crafting Memorable Farewell Ceremonies Introduction Losing a loved one is an inevitable part of life, and during such difficult times, it is important to honor their memory with a respectful and meaningful farewell. That's where the art of funeral planning comes into play. Funeral Servicer/ Organizer (ออแกไนซ์รับจัดงานศพ) is a [...]

ออแกไนซ์รับจัดงานศพ ผู้ช่วยดำเนินทำพิธีอำลา2023-05-20T00:52:04+07:00

ตัวอย่าง การเขียนประวัติผู้เสียชีวิต ในงานฌาปนกิจ

2023-04-05T11:55:48+07:00

การเขียนประวัติผู้เสียชีวิตในงานฌาปนกิจ บทพิธีกร และการกล่าวคำไว้อาลัย ในงานฌาปนกิจ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ พิธีกรงานฌาปนกิจ ซึ่งจะมีบทพูดเพื่อดำเนินพิธีการร่วมไปกับพิธีกรรมทางศาสนา และ มีการนำเรียนประวัติของผู้วายชนม์ ทั้งนี้ องค์ประกอบต่างๆนั้นจะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ ขึ้นกับความพร้อม และความใส่ใจของทุกท่านที่มีส่วนร่วม อย่างน้อยที่สุดการเตรียมข้อมูลของผู้วายชนม์เพื่อกล่าวคำไว้อาลัย จะช่วยให้เป็นเครื่องเตือนใจ และรำลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักของท่านทั้งหลายได้อย่างมีความหมาย CR: ขอบคุณข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรียน...............................................(ประธานพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน) ก่อนที่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ)......................ในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และรำลึกถึงเป็นวาระสุดท้าย กระผม (นาย, นาง,นางสาว, ยศ) พิธีกร.............ขอนำประวัติและคำไว้อาลัยของผู้วายชนม์มาเรียนให้ผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อได้ทราบโดยสังเขป ดังนี้(นาย, นาง, นางสาว, ยศ).................................เป็นบุตรของ.................................. และนาง................................เกิดเมื่อวันที่........เดือน........................พ.ศ. ................ อาศัยอยู่บ้านเลขที่................ตำบล................................อำเภอ..........................จังหวัด................................. มีพี่น้องร่วมบิดามารดา รวม............................คน ได้แก่1. [...]

ตัวอย่าง การเขียนประวัติผู้เสียชีวิต ในงานฌาปนกิจ2023-04-05T11:55:48+07:00

ทำอย่างไรเมื่อมีการ “ตาย” (สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อมีคนเสียชีวิต)

2023-04-04T17:30:35+07:00

วิธีจัดงานศพ ทำอย่างไรเมื่อมีการ “ตาย” ด้วยสังคมมองว่าการตายเป็นเรื่องไกลตัว แม้แต่จะพูดคำว่า “ตาย” ยังเห็นว่าเป็นเรื่องต้องห้ามหรืออัปมงคล ความรู้เรื่องการจัดการเกี่ยวกับการตาย จึงเป็นเรื่องห่างไกลยิ่งกว่า แต่เรื่องเช่นนี้ “รู้ไว้ใช่ว่า” เพราะสักวันหนึ่งเมื่อถึงวันที่สูญเสียคนใกล้ชิด จะได้ไม่มึนงงตื่นตระหนกจนทำอะไรไม่ถูก เมื่อมีการตายเกิดขึ้น ภาระหน้าที่ของญาติพี่น้องคือ ดำเนินการ เพื่อให้การตายของคนผู้นั้นมีผลทางกฎหมาย ก่อนเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยกฎหมายระบุว่า เมื่อมีการตาย ไม่ว่าจะตาย ในบ้านหรือ นอกบ้าน ไม่ว่าจะตายโดยสาเหตุธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติ ญาติผู้ตายหรือผู้พบศพจะต้องแจ้งการตายนั้นกับนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่อผู้ตายอยู่ในทะเบียนบ้านหรือในพื้นที่ที่พบศพ จากนั้นสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นจะออกใบมรณบัตรเป็นหลักฐานการตาย เพื่อให้นำไปใช้ในการเคลื่อนย้ายศพ การทำพิธีศพ การขอรับสิทธิ ประโยชน์และยกเลิก เอกสารสัญญาต่างๆ ของผู้ตาย เช่น ประกันชีวิต การปิดบัญชีธนาคารเป็นต้น ทั้งนี้ การแจ้งตายต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพ CR: ขอบคุณข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี [...]

ทำอย่างไรเมื่อมีการ “ตาย” (สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อมีคนเสียชีวิต)2023-04-04T17:30:35+07:00

วิธีการติดต่อและจองศาลาสวดพระอภิธรรมเพื่อจัดงานศพ

2023-03-29T18:53:31+07:00

จองศาลาวัดเพื่อจัดงานศพ ในบทความนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการติดต่อ และสามารถจองศาลาสวดพระอภิธรรมเพื่อจัดงานศพได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่กำลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการจองศาลา ดังนั้น เราหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะมีประโยชน์และช่วยให้ท่านคลายความกังวล และผ่านช่วงเวลานี้ได้อย่างราบรื่น ก่อนอื่นท่านจำเป็นต้องมีเบอร์โทรศัพท์ หรือ ช่องทางในการติดต่อ ซึ่งสามารถทำได้โดยติดต่อทางเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์: ท่านสามารถติดต่อกับวัดผ่านเบอร์โทรศัพท์ โดยค้นหาเบอร์โทรศัพท์จากใน google - จองศาลาสวดพระอภิธรรม จัดงานศพ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง โทร 023919616 - จองศาลาสวดพระอภิธรรม จัดงานศพ วัดเทพศิรินทร์ โทร 022218877 - จองศาลาสวดพระอภิธรรม จัดงานศพ ฌาปนกสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน โทร 025211571 website หรือ facebook: หลายๆวัดมีช่องทางการติดต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์ ทำให้สามารถสอบถามได้ เช่น [...]

วิธีการติดต่อและจองศาลาสวดพระอภิธรรมเพื่อจัดงานศพ2023-03-29T18:53:31+07:00

การจัดงานศพให้มีความหมาย

2023-03-07T11:48:43+07:00

ทำไมเราต้องจัดงานศพ การจัดงานศพเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เป็นวัฒนธรรมประเพณี และเป็นการการแสดงความกตัญญูกตเวที รวมทั้งเป็นการให้เกียรติ แก่ชีวิตและความทรงจำของบุคคลอันเป็นที่รักที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ในพิธีศพจะเป็นโอกาสที่ได้กล่าวคำอำลา ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ได้รวมตัวกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก นอกจากนี้การจัดงานศพยังมีข้อปฏิบัติในด้านการจัดการทางกฎหมายอีกด้วย การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ยากลำบากที่สุดที่เราต้องเผชิญในชีวิต การวางแผนงานศพที่มีความหมายสามารถช่วยให้ผ่านช่วงเวลาที่สำคัญนี้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็เป็นการให้เกียรติแก่บุคคลที่จากไป และยังช่วยสร้างความทรงจำขึ้นได้ ขั้นตอนหลักที่จะช่วยให้คุณวางแผนการจัดงานศพอย่างมีความหมาย ได้แก่ กำหนดความต้องการ โดยพิจารณาความปรารถนาของผู้วายชนม์ (ผู้เสียชีวิต) หรือ ความชอบของครอบครัวว่าจะจัดเป็นการภายในสำหรับคนใกล้ชิด หรือ จัดแบบต้อนรับแขกที่จะมาร่วมงาน รวมถึงองค์ประกอบต่างๆในพิธี เลือกสถานที่จัดงานศพ โดยพิจารณาว่าต้องการจัดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมที่ไหน จำนวนกี่วัน พิจารณาการจัดการกับร่างและอัฐิ โดยตัดสินใจว่าจะทำการฌาปนกิจ และจะเก็บอัฐิไว้หรือนำไปลอยอังคาร หรือ จะฝังในสุสานหากเป็นพิธีกรรมแบบจีน จัดเตรียมองค์ประกอบอื่นๆในพิธี เช่น จะให้มีการอ่าน กล่าวคำไว้อาลัย บรรเลงดนตรี หรือจัดเตรียมองค์ประกอบอื่นๆ ที่สะท้อนบุคลิกและค่านิยมของผู้ล่วงลับ แจ้งครอบครัว ญาติ และคนใกล้ชิด ถึงรายละเอียดของงานศพและการเตรียมการอื่นๆ   วิธีเลือกวัด และการจองศาลาเพื่อจัดงานศพ การเลือกวัด [...]

การจัดงานศพให้มีความหมาย2023-03-07T11:48:43+07:00

ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ – แพ็กเกจรับจัดงานศพ สวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ

2022-10-10T13:55:01+07:00

แพ็กเกจรับจัดงานศพ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ - วัดพระศรีมหาธาตุ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยท่านเตรียมพร้อมเพื่อวางแผนงานศพล่วงหน้า หรือ รับจัดงานศพ เมื่อมีผู้เสียชีวิต โดยให้บริการคลอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต ดำเนินการจองศาลา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ รวมถึงดอกไม้ประดับหีบ และหีบศพ ตลอดจนช่วยดำเนินการในพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่การรดน้ำศพ, พิธีสวดพระอภิธรรม, นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา, สวดมาติกาบังสุกุล, ถวายภัตตาหารเพล, พิธีฌาปนกิจ จนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีเก็บอัฐิ และ ทำการลอยอังคาร โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานคอยแนะนำขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการและประสานงานเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และการดำเนินงานที่ราบรื่น ความจริงในปัจจุบัน เราพบว่าหลายครอบครัวมีความกังวลใจ และมีเหตุผลต่างๆที่ต้องการผู้มาช่วย ดำเนินการจัดงานศพ และไม่ว่าท่านจะมีเหตุผลใด ฟิวเนอรัล แพลน สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อให้พิธีทางศาสนา ครบถ้วน สมบูรณ์ และสมกับความตั้งใจในการแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม แพ็กเกจรับจัดงานศพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงานศพตามพุทธศาสนา พิธีกรรม ครบถ้วน สมบูรณ์ มั่นใจว่าพิธีศพจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้ท่านได้ใช้ช่วงเวลาที่สำคัญกับครอบครัวอย่างเต็มที่ ช่วยคลายความกังวลในช่วงเวลาที่รู้สึกสับสน [...]

ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ – แพ็กเกจรับจัดงานศพ สวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ2022-10-10T13:55:01+07:00

วัดธาตุทอง – แพ็กเกจรับจัดงานศพ สวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ

2024-03-02T11:02:25+07:00

แพ็กเกจรับจัดงานศพ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ วัดธาตุทอง ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยท่านเตรียมพร้อมเพื่อวางแผนงานศพล่วงหน้า หรือ รับจัดงานศพ เมื่อมีผู้เสียชีวิต โดยให้บริการคลอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต ดำเนินการจองศาลา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ รวมถึงดอกไม้ประดับหีบ และหีบศพ ตลอดจนช่วยดำเนินการในพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่การรดน้ำศพ, พิธีสวดพระอภิธรรม, นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา, สวดมาติกาบังสุกุล, ถวายภัตตาหารเพล, พิธีฌาปนกิจ จนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีเก็บอัฐิ และ ทำการลอยอังคาร โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานคอยแนะนำขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการและประสานงานเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และการดำเนินงานที่ราบรื่น ความจริงในปัจจุบัน เราพบว่าหลายครอบครัวมีความกังวลใจ และมีเหตุผลต่างๆที่ต้องการผู้มาช่วย ดำเนินการจัดงานศพ และไม่ว่าท่านจะมีเหตุผลใด ฟิวเนอรัล แพลน สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อให้พิธีทางศาสนา ครบถ้วน สมบูรณ์ และสมกับความตั้งใจในการแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม แพ็กเกจรับจัดงานศพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงานศพตามพุทธศาสนา พิธีกรรม ครบถ้วน สมบูรณ์ มั่นใจว่าพิธีศพจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้ท่านได้ใช้ช่วงเวลาที่สำคัญกับครอบครัวอย่างเต็มที่ ช่วยคลายความกังวลในช่วงเวลาที่รู้สึกสับสน หมดปัญหาเรื่องคนที่จะคอยมาช่วยงาน ไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนพิธีทางศาสนา [...]

วัดธาตุทอง – แพ็กเกจรับจัดงานศพ สวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ2024-03-02T11:02:25+07:00

วัดเทพศิรินทร์ – แพ็กเกจรับจัดงานศพ สวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ

2022-07-13T13:24:59+07:00

แพ็กเกจรับจัดงานศพ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ   วัดเทพศิรินทร์ ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยท่านเตรียมพร้อมเพื่อวางแผนงานศพล่วงหน้า หรือ รับจัดงานศพ เมื่อมีผู้เสียชีวิต โดยให้บริการคลอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต ดำเนินการจองศาลา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ รวมถึงดอกไม้ประดับหีบ และหีบศพ ตลอดจนช่วยดำเนินการในพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่การรดน้ำศพ, พิธีสวดพระอภิธรรม, นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา, สวดมาติกาบังสุกุล, ถวายภัตตาหารเพล, พิธีฌาปนกิจ จนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีเก็บอัฐิ และ ทำการลอยอังคาร โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานคอยแนะนำขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการและประสานงานเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และการดำเนินงานที่ราบรื่น ความจริงในปัจจุบัน เราพบว่าหลายครอบครัวมีความกังวลใจ และมีเหตุผลต่างๆที่ต้องการผู้มาช่วย ดำเนินการจัดงานศพ และไม่ว่าท่านจะมีเหตุผลใด ฟิวเนอรัล แพลน สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อให้พิธีทางศาสนา ครบถ้วน สมบูรณ์ และสมกับความตั้งใจในการแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม แพ็กเกจรับจัดงานศพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงานศพตามพุทธศาสนา พิธีกรรม ครบถ้วน สมบูรณ์ มั่นใจว่าพิธีศพจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้ท่านได้ใช้ช่วงเวลาที่สำคัญกับครอบครัวอย่างเต็มที่ ช่วยคลายความกังวลในช่วงเวลาที่รู้สึกสับสน หมดปัญหาเรื่องคนที่จะคอยมาช่วยงาน [...]

วัดเทพศิรินทร์ – แพ็กเกจรับจัดงานศพ สวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ2022-07-13T13:24:59+07:00

ดอกไม้ประดับหน้าหีบศพสีขาวแบบสวยๆ

2023-12-12T13:08:59+07:00

จัดดอกไม้งานศพ พิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีฌาปนกิจ เจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงญาติที่มาร่วมในพิธีศพจากหลายงานที่เราให้บริการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถามผมว่า "คุณคิดค่าจัดดอกไม้งานศพเท่าไหร่" ราคานี้รวมผ้าม่านตกแต่งด้วยไหม...เมื่อผมแจ้งราคากลับไปทำให้ได้คำตอบในลักษณะเดียวกันว่า ขอบคุณมากๆ..ที่ตั้งใจทำออกมาให้ "สวยเกินราคา" - ฟิวเนอรัล แพลน ความเหมาะสม ในรูปแบบที่   ท่านเลือกได้ ดอกไม้ประดับหน้าหีบศพ และดอกไม้ประดับหน้าเมรุ จากแรงบันดาลใจและประสบการณ์ ในระดับประเทศ กดภาพด้านล่างเพื่อชมตัวอย่าง แบบการจัด ดอกไม้งานศพ ตัดสินใจ ไม่พลาด หากท่านตัดสินใจโดยการพิจารณาจากบริการ "ราคา" [...]

ดอกไม้ประดับหน้าหีบศพสีขาวแบบสวยๆ2023-12-12T13:08:59+07:00
Go to Top