รับจัดงาน ทําบุญ 100 วัน – พิธีทำบุญ อุทิศส่วนกุศล ให้ผู้ล่วงลับ

2023-08-02T18:17:31+07:00

ทําบุญ 100 วัน แบบง่ายๆ "ทำบุญ 100 วัน หมายถึงอะไร" ทำบุญ 100 วัน หมายถึง พิธีทำบุญที่มีวัตถุประสงค์ จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับ หลังจากครบรอบวันตาย 100 วัน นอกจากนี้การที่ครอบครัว เครือญาติ หรือแม้แต่คนใกล้ชิดได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้ง ก็ช่วยสร้างโอกาสให้ได้พูดคุย และให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้ด้วย โดยพิธีทำบุญครบรอบวันตายนี้ มักจะทำเมื่อผู้ล่วงลับเสียชีวิตครบ 7 วัน, 50 วัน และ 100 วัน การทำบุญ 7 วัน 50 วัน หรือ การทำบุญ 100 วัน เป็นบุญจริยาประเพณีสืบเนื่องมาแต่โบราณ โดยมีพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นผู้ริเริ่ม ซึ่งการที่ญาติผู้ยังมีชีวิตอยู่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย ย่อมเป็นการแสดงน้ำใจอันดี เป็นผู้มีกตัญญูกตเวที รู้อุปการะ และขวนขวายตอบแทนกระทำตามกำลังความสามารถของตน [...]