เมื่อต้องจัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง

2023-05-22T14:27:09+07:00

เมื่อต้องจัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง การสูญเสียคนบุคคลอันเป็นที่รักเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกลำบากใจอย่างมาก และในช่วงเวลาที่เร่งรีบ และสะเทือนใจยังต้องมาจัดงานศพเช่นนี้อีก แถมยังมีความจำเป็นที่จะต้องจัดงานศพให้เรียบร้อย เป็นไปด้วยเหมาะสมตามฐานะทางสังคม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น หากตอนนี้ต้องจัดงานศพ(ด้วยตัวเอง)อาจเป็นเรื่องที่ยากทั้งขั้นตอนและความรู้สึก ในบทความนี้ ฟิวเนอรัล แพลน จะแนะนำขั้นตอนการจัดงานศพแบบมืออาชีพ เพื่อให้คุณได้ข้อมูลหรือได้รับการบริการที่ดีที่สุด ความเชื่อเรื่องการจัดงานศพทางศาสนาพุทธ และการจัดงานบำเพ็ญกุศล เมื่อพบกับการสูญเสียคนที่เรารัก การจัดงานศพเป็นสิ่งที่สำคัญทางจิตวิทยา และความเชื่อในแบบศาสนาพุทธยังมีบทบาทสำคัญ เพื่อให้การลาจากโลกนี้เป็นไปได้อย่างสงบ ฟิวเนอรัล แพลน เข้าใจถึงความสำคัญของความเชื่อ และพิธีการในศาสนาพุทธ ดังนั้นเราจึงพร้อมที่จะช่วยคุณและครอบครัวในการจัดงานศพที่เป็นไปตามหลักธรรมและประเพณีของศาสนา การเตรียมวางแผนงานศพล่วงหน้า และติดต่อรับบริการจัดงานศพเมื่อมีผู้เสียชีวิต  ในการวางแผนงานศพ หรือเตรียมงานศพล่วงหน้าก็ดี หรือเมื่อมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ดี ขั้นแรกที่คุณควรทำคือมีสติ และปรึกษาคนในครอบครัวเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ เช่น จะจัดงานศพที่ไหน จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมจำนวนกี่คืน เตรียมงบประมาณในการจัดพิธีศพไว้ที่เท่าไหร่ จะดำเนินการจัดงานศพเอง หรือ ติดต่อ ฟิวเนอรัลแพลน เพื่อรับบริการจัดงานศพ เป็นต้น หากต้องการใช้บริการของเราคุณสามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ รับจัดงานศพ หรือ ออแกไนซ์รับจัดงานศพ เพื่อรับคำปรึกษาและบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้งานศพเป็นไปตามที่คุณต้องการ แพ็กเกจรับจัดงานศพที่คลอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายจนเสร็จสิ้นพิธีลอยอังคาร ฟิวเนอรัล แพลน สามารถให้คำแนะนำเพื่อจัดงานศพตามความต้องของคุณและครอบครัว [...]

เมื่อต้องจัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง2023-05-22T14:27:09+07:00

ออแกไนซ์รับจัดงานศพ ผู้ช่วยดำเนินทำพิธีอำลา

2023-05-20T00:52:04+07:00

ออแกไนซ์รับจัดงานศพ: Crafting Memorable Farewell Ceremonies Introduction Losing a loved one is an inevitable part of life, and during such difficult times, it is important to honor their memory with a respectful and meaningful farewell. That's where the art of funeral planning comes into play. Funeral Servicer/ Organizer (ออแกไนซ์รับจัดงานศพ) is a [...]

ออแกไนซ์รับจัดงานศพ ผู้ช่วยดำเนินทำพิธีอำลา2023-05-20T00:52:04+07:00

ตัวอย่าง การเขียนประวัติผู้เสียชีวิต ในงานฌาปนกิจ

2023-04-05T11:55:48+07:00

การเขียนประวัติผู้เสียชีวิตในงานฌาปนกิจ บทพิธีกร และการกล่าวคำไว้อาลัย ในงานฌาปนกิจ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ พิธีกรงานฌาปนกิจ ซึ่งจะมีบทพูดเพื่อดำเนินพิธีการร่วมไปกับพิธีกรรมทางศาสนา และ มีการนำเรียนประวัติของผู้วายชนม์ ทั้งนี้ องค์ประกอบต่างๆนั้นจะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ ขึ้นกับความพร้อม และความใส่ใจของทุกท่านที่มีส่วนร่วม อย่างน้อยที่สุดการเตรียมข้อมูลของผู้วายชนม์เพื่อกล่าวคำไว้อาลัย จะช่วยให้เป็นเครื่องเตือนใจ และรำลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักของท่านทั้งหลายได้อย่างมีความหมาย CR: ขอบคุณข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรียน...............................................(ประธานพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน) ก่อนที่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ)......................ในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และรำลึกถึงเป็นวาระสุดท้าย กระผม (นาย, นาง,นางสาว, ยศ) พิธีกร.............ขอนำประวัติและคำไว้อาลัยของผู้วายชนม์มาเรียนให้ผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อได้ทราบโดยสังเขป ดังนี้(นาย, นาง, นางสาว, ยศ).................................เป็นบุตรของ.................................. และนาง................................เกิดเมื่อวันที่........เดือน........................พ.ศ. ................ อาศัยอยู่บ้านเลขที่................ตำบล................................อำเภอ..........................จังหวัด................................. มีพี่น้องร่วมบิดามารดา รวม............................คน ได้แก่1. [...]

ตัวอย่าง การเขียนประวัติผู้เสียชีวิต ในงานฌาปนกิจ2023-04-05T11:55:48+07:00

ทำอย่างไรเมื่อมีการ “ตาย” (สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อมีคนเสียชีวิต)

2023-04-04T17:30:35+07:00

วิธีจัดงานศพ ทำอย่างไรเมื่อมีการ “ตาย” ด้วยสังคมมองว่าการตายเป็นเรื่องไกลตัว แม้แต่จะพูดคำว่า “ตาย” ยังเห็นว่าเป็นเรื่องต้องห้ามหรืออัปมงคล ความรู้เรื่องการจัดการเกี่ยวกับการตาย จึงเป็นเรื่องห่างไกลยิ่งกว่า แต่เรื่องเช่นนี้ “รู้ไว้ใช่ว่า” เพราะสักวันหนึ่งเมื่อถึงวันที่สูญเสียคนใกล้ชิด จะได้ไม่มึนงงตื่นตระหนกจนทำอะไรไม่ถูก เมื่อมีการตายเกิดขึ้น ภาระหน้าที่ของญาติพี่น้องคือ ดำเนินการ เพื่อให้การตายของคนผู้นั้นมีผลทางกฎหมาย ก่อนเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยกฎหมายระบุว่า เมื่อมีการตาย ไม่ว่าจะตาย ในบ้านหรือ นอกบ้าน ไม่ว่าจะตายโดยสาเหตุธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติ ญาติผู้ตายหรือผู้พบศพจะต้องแจ้งการตายนั้นกับนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่อผู้ตายอยู่ในทะเบียนบ้านหรือในพื้นที่ที่พบศพ จากนั้นสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นจะออกใบมรณบัตรเป็นหลักฐานการตาย เพื่อให้นำไปใช้ในการเคลื่อนย้ายศพ การทำพิธีศพ การขอรับสิทธิ ประโยชน์และยกเลิก เอกสารสัญญาต่างๆ ของผู้ตาย เช่น ประกันชีวิต การปิดบัญชีธนาคารเป็นต้น ทั้งนี้ การแจ้งตายต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพ CR: ขอบคุณข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี [...]

ทำอย่างไรเมื่อมีการ “ตาย” (สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อมีคนเสียชีวิต)2023-04-04T17:30:35+07:00

ลอยอังคาร

2023-11-04T11:14:55+07:00

ลอยอังคาร: สถานที่ในการลอยอังคารนั้น ขึ้นกับความต้องการของเจ้าภาพ จะเลือกไปประกอบพิธีลอยอังคารที่ไหนก็ได้ ไม่มีข้อบังคับ แต่อย่างไรก็ตาม จุดที่เหมาะสมในการลอยอังคาร ควรเป็นบริเวณที่ไม่ก่อให้เกิดความลำบากใจ หรือสร้างความรบกวนให้กับผู้อื่น ลอยอังคารที่ไหนดี : สถานที่ลอยอังคารที่ได้รับความนิยม เช่น ลอยอังคารที่กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ, หลวงพ่อโสธร, วัดช่องลม, บริเวณปากอ่าว สมุทรปราการ, ปากเกร็ด นนทบุรี และ ลอยอังคารในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดอรุณ เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลา หรือ ท่านที่ต้องการความเรียบง่าย และความสะดวก ในการประกอบพิธีลอยอังคาร ลอยอังคาร กรุงเทพ ลอยอังคาร ในแม่น้ำเจ้าพระยา ฟิวเนอรัล แพลน บริการแพ็กเกจลอยอังคารในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดอรุณ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 60 นาที เหมาะกับผู้ที่ต้องการให้ขั้นตอนสุดท้ายของพิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ท่านจะได้รับบริการเรือโดยบริษัทเรือสุภัทรา ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือที่ดี่ที่สุดในปัจจุบัน มีมาตรฐานในการให้บริการ [...]

ลอยอังคาร2023-11-04T11:14:55+07:00
Go to Top