เมื่อต้องจัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง

2023-05-22T14:27:09+07:00

เมื่อต้องจัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง การสูญเสียคนบุคคลอันเป็นที่รักเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกลำบากใจอย่างมาก และในช่วงเวลาที่เร่งรีบ และสะเทือนใจยังต้องมาจัดงานศพเช่นนี้อีก แถมยังมีความจำเป็นที่จะต้องจัดงานศพให้เรียบร้อย เป็นไปด้วยเหมาะสมตามฐานะทางสังคม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น หากตอนนี้ต้องจัดงานศพ(ด้วยตัวเอง)อาจเป็นเรื่องที่ยากทั้งขั้นตอนและความรู้สึก ในบทความนี้ ฟิวเนอรัล แพลน จะแนะนำขั้นตอนการจัดงานศพแบบมืออาชีพ เพื่อให้คุณได้ข้อมูลหรือได้รับการบริการที่ดีที่สุด ความเชื่อเรื่องการจัดงานศพทางศาสนาพุทธ และการจัดงานบำเพ็ญกุศล เมื่อพบกับการสูญเสียคนที่เรารัก การจัดงานศพเป็นสิ่งที่สำคัญทางจิตวิทยา และความเชื่อในแบบศาสนาพุทธยังมีบทบาทสำคัญ เพื่อให้การลาจากโลกนี้เป็นไปได้อย่างสงบ ฟิวเนอรัล แพลน เข้าใจถึงความสำคัญของความเชื่อ และพิธีการในศาสนาพุทธ ดังนั้นเราจึงพร้อมที่จะช่วยคุณและครอบครัวในการจัดงานศพที่เป็นไปตามหลักธรรมและประเพณีของศาสนา การเตรียมวางแผนงานศพล่วงหน้า และติดต่อรับบริการจัดงานศพเมื่อมีผู้เสียชีวิต  ในการวางแผนงานศพ หรือเตรียมงานศพล่วงหน้าก็ดี หรือเมื่อมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ดี ขั้นแรกที่คุณควรทำคือมีสติ และปรึกษาคนในครอบครัวเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ เช่น จะจัดงานศพที่ไหน จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมจำนวนกี่คืน เตรียมงบประมาณในการจัดพิธีศพไว้ที่เท่าไหร่ จะดำเนินการจัดงานศพเอง หรือ ติดต่อ ฟิวเนอรัลแพลน เพื่อรับบริการจัดงานศพ เป็นต้น หากต้องการใช้บริการของเราคุณสามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ รับจัดงานศพ หรือ ออแกไนซ์รับจัดงานศพ เพื่อรับคำปรึกษาและบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้งานศพเป็นไปตามที่คุณต้องการ แพ็กเกจรับจัดงานศพที่คลอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายจนเสร็จสิ้นพิธีลอยอังคาร ฟิวเนอรัล แพลน สามารถให้คำแนะนำเพื่อจัดงานศพตามความต้องของคุณและครอบครัว [...]

เมื่อต้องจัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง2023-05-22T14:27:09+07:00

ออแกไนซ์รับจัดงานศพ ผู้ช่วยดำเนินทำพิธีอำลา

2023-05-20T00:52:04+07:00

ออแกไนซ์รับจัดงานศพ: Crafting Memorable Farewell Ceremonies Introduction Losing a loved one is an inevitable part of life, and during such difficult times, it is important to honor their memory with a respectful and meaningful farewell. That's where the art of funeral planning comes into play. Funeral Servicer/ Organizer (ออแกไนซ์รับจัดงานศพ) is a [...]

ออแกไนซ์รับจัดงานศพ ผู้ช่วยดำเนินทำพิธีอำลา2023-05-20T00:52:04+07:00

ตัวอย่าง การเขียนประวัติผู้เสียชีวิต ในงานฌาปนกิจ

2023-04-05T11:55:48+07:00

การเขียนประวัติผู้เสียชีวิตในงานฌาปนกิจ บทพิธีกร และการกล่าวคำไว้อาลัย ในงานฌาปนกิจ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ พิธีกรงานฌาปนกิจ ซึ่งจะมีบทพูดเพื่อดำเนินพิธีการร่วมไปกับพิธีกรรมทางศาสนา และ มีการนำเรียนประวัติของผู้วายชนม์ ทั้งนี้ องค์ประกอบต่างๆนั้นจะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ ขึ้นกับความพร้อม และความใส่ใจของทุกท่านที่มีส่วนร่วม อย่างน้อยที่สุดการเตรียมข้อมูลของผู้วายชนม์เพื่อกล่าวคำไว้อาลัย จะช่วยให้เป็นเครื่องเตือนใจ และรำลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักของท่านทั้งหลายได้อย่างมีความหมาย CR: ขอบคุณข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรียน...............................................(ประธานพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน) ก่อนที่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ)......................ในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และรำลึกถึงเป็นวาระสุดท้าย กระผม (นาย, นาง,นางสาว, ยศ) พิธีกร.............ขอนำประวัติและคำไว้อาลัยของผู้วายชนม์มาเรียนให้ผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อได้ทราบโดยสังเขป ดังนี้(นาย, นาง, นางสาว, ยศ).................................เป็นบุตรของ.................................. และนาง................................เกิดเมื่อวันที่........เดือน........................พ.ศ. ................ อาศัยอยู่บ้านเลขที่................ตำบล................................อำเภอ..........................จังหวัด................................. มีพี่น้องร่วมบิดามารดา รวม............................คน ได้แก่1. [...]

ตัวอย่าง การเขียนประวัติผู้เสียชีวิต ในงานฌาปนกิจ2023-04-05T11:55:48+07:00

ทำอย่างไรเมื่อมีการ “ตาย” (สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อมีคนเสียชีวิต)

2023-04-04T17:30:35+07:00

วิธีจัดงานศพ ทำอย่างไรเมื่อมีการ “ตาย” ด้วยสังคมมองว่าการตายเป็นเรื่องไกลตัว แม้แต่จะพูดคำว่า “ตาย” ยังเห็นว่าเป็นเรื่องต้องห้ามหรืออัปมงคล ความรู้เรื่องการจัดการเกี่ยวกับการตาย จึงเป็นเรื่องห่างไกลยิ่งกว่า แต่เรื่องเช่นนี้ “รู้ไว้ใช่ว่า” เพราะสักวันหนึ่งเมื่อถึงวันที่สูญเสียคนใกล้ชิด จะได้ไม่มึนงงตื่นตระหนกจนทำอะไรไม่ถูก เมื่อมีการตายเกิดขึ้น ภาระหน้าที่ของญาติพี่น้องคือ ดำเนินการ เพื่อให้การตายของคนผู้นั้นมีผลทางกฎหมาย ก่อนเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยกฎหมายระบุว่า เมื่อมีการตาย ไม่ว่าจะตาย ในบ้านหรือ นอกบ้าน ไม่ว่าจะตายโดยสาเหตุธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติ ญาติผู้ตายหรือผู้พบศพจะต้องแจ้งการตายนั้นกับนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่อผู้ตายอยู่ในทะเบียนบ้านหรือในพื้นที่ที่พบศพ จากนั้นสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นจะออกใบมรณบัตรเป็นหลักฐานการตาย เพื่อให้นำไปใช้ในการเคลื่อนย้ายศพ การทำพิธีศพ การขอรับสิทธิ ประโยชน์และยกเลิก เอกสารสัญญาต่างๆ ของผู้ตาย เช่น ประกันชีวิต การปิดบัญชีธนาคารเป็นต้น ทั้งนี้ การแจ้งตายต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพ CR: ขอบคุณข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี [...]

ทำอย่างไรเมื่อมีการ “ตาย” (สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อมีคนเสียชีวิต)2023-04-04T17:30:35+07:00

วิธีการติดต่อและจองศาลาสวดพระอภิธรรมเพื่อจัดงานศพ

2023-03-29T18:53:31+07:00

จองศาลาวัดเพื่อจัดงานศพ ในบทความนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการติดต่อ และสามารถจองศาลาสวดพระอภิธรรมเพื่อจัดงานศพได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่กำลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการจองศาลา ดังนั้น เราหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะมีประโยชน์และช่วยให้ท่านคลายความกังวล และผ่านช่วงเวลานี้ได้อย่างราบรื่น ก่อนอื่นท่านจำเป็นต้องมีเบอร์โทรศัพท์ หรือ ช่องทางในการติดต่อ ซึ่งสามารถทำได้โดยติดต่อทางเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์: ท่านสามารถติดต่อกับวัดผ่านเบอร์โทรศัพท์ โดยค้นหาเบอร์โทรศัพท์จากใน google - จองศาลาสวดพระอภิธรรม จัดงานศพ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง โทร 023919616 - จองศาลาสวดพระอภิธรรม จัดงานศพ วัดเทพศิรินทร์ โทร 022218877 - จองศาลาสวดพระอภิธรรม จัดงานศพ ฌาปนกสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน โทร 025211571 website หรือ facebook: หลายๆวัดมีช่องทางการติดต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์ ทำให้สามารถสอบถามได้ เช่น [...]

วิธีการติดต่อและจองศาลาสวดพระอภิธรรมเพื่อจัดงานศพ2023-03-29T18:53:31+07:00

ศิลปะในการเลือกพวงหรีดเพื่อเป็นสื่อแสดงความเสียใจ

2023-03-29T18:54:17+07:00

เลือกพวงหรีดอย่างใส่ใจ การส่งพวงหรีดไปร่วมแสดงความเสียใจในงานศพเป็นวิธีดั้งเดิมในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ และร่วมไว้อาลัยให้กับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกพวงหรีดให้เหมาะสมอาจทำให้รู้สึกกังวลอยู่บ้างด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย การตัดสินใจเลือกพวงหรีดให้เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในช่วงเวลาที่เร่งรีบ ดังนั้น ในบทความนี้จะแนะนำเคล็ดลับ เพื่อช่วยให้ท่านเลือกพวงหรีดอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งแสดงถึงความตั้งใจได้ พวงหรีดในงานศพเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี มานานหลายศตวรรษ เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความเคารพ และความเห็นใจต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัว พวงหรีดในงานศพมักจะตั้งแสดงใกล้กับโลงศพหรือโกศ หรือวางไว้ในบริเวณศาลาระหว่างพิธีศพ การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของพวงหรีดในงานศพจะช่วยให้ท่านเลือกพวงหรีดได้เหมาะสมกับโอกาส พวงหรีดในงานศพมีหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มีความหมายเฉพาะตัว พวงหรีดงานในศพที่พบมากที่สุด ได้แก่ : พวงหรีดแบบดั้งเดิม: พวงหรีดเหล่านี้ทำจากดอกไม้และเป็นทางเลือกที่คลาสสิกสำหรับงานศพ สามารถออกแบบเป็นรูปทรงและขนาดต่างๆ ได้ และมักมีข้อความแสดงความรู้สึกเห็นใจหรือแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้ล่วงลับ พวงหรีดพิเศษ: พวงหรีดพิเศษออกแบบมาเพื่อสะท้อนความสนใจ หรือเน้นประโยชน์ใช้สอย หรือเป็นพวงหรีดในรูปแบบอื่นๆ ที่สร้างนิยามขึ้นมา เช่น พวงหรีดมูลนิธิ การเลือกพวงหรีดในงานศพที่เหมาะสม มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ : ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้เสียชีวิต: ประเภทของพวงหรีด [...]

ศิลปะในการเลือกพวงหรีดเพื่อเป็นสื่อแสดงความเสียใจ2023-03-29T18:54:17+07:00

วิธีดำเนินชีวิตขณะที่ยังไม่เสียชีวิต ตามแนวทางของพุทธศาสนา

2023-03-29T18:55:45+07:00

วิธีดำเนินชีวิต...ก่อนที่จะเสียชีวิต มรรค 8 ในพระพุทธศาสนาคืออะไร? มรรค (มีองค์) 8 เป็นแนวคิดพื้นฐานในศาสนาพุทธที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องชี้นำในการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยให้บรรลุผลสำเร็จ บนพื้นฐานของจริยธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในคำสอนหลักของพระพุทธเจ้า และถือเป็นส่วนสำคัญของอริยสัจสี่ มรรคมีองค์ 8 ประกอบด้วยหลัก 8 ประการที่พึ่งพาอาศัยและเชื่อมโยงกัน เพื่อช่วยให้เราบ่มเพาะปัญญา ความประพฤติทางจริยธรรม และระเบียบวินัยทางจิต การรู้หลักธรรมของมรรค 8 แต่ละข้อนั้น จะช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงและตัวตน... ในศาสนาพุทธ ความตายถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรของการเกิดและการเกิดใหม่ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ถือเป็นจุดจบ แต่เป็นการเปลี่ยนไปสู่การดำรงอยู่ใหม่ ดังนั้น มรรค 8 จึงสามารถนำทางเราด้วยสติปัญญาและความเมตตา โดยตระหนักว่าการกระทำและความตั้งใจของเรามีผล และสามารถส่งผลต่อเราต่อไปแม้หลังความตาย ความเข้าใจนี้จึงเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกถึงความตายในขณะที่ยังมีชีวิต มรรค คือ หนทางสู่ความดับทุกข์ เป็นหนึ่งในอริยสัจ 4 เรียกอีกอย่างว่า ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ [...]

วิธีดำเนินชีวิตขณะที่ยังไม่เสียชีวิต ตามแนวทางของพุทธศาสนา2023-03-29T18:55:45+07:00

How to Cope with Grief and Loss – Recommended by a Funeral Service

2023-03-07T12:07:26+07:00

How to Cope with Grief and Loss "Dealing with grief after a loved one passes can be overwhelming" Our guide offers practical advice and support for navigating the grieving process. From understanding the stages of grief to finding resources for support and self-care strategies, we've got you covered. Learn how to honor [...]

How to Cope with Grief and Loss – Recommended by a Funeral Service2023-03-07T12:07:26+07:00

การจัดงานศพให้มีความหมาย

2023-03-07T11:48:43+07:00

ทำไมเราต้องจัดงานศพ การจัดงานศพเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เป็นวัฒนธรรมประเพณี และเป็นการการแสดงความกตัญญูกตเวที รวมทั้งเป็นการให้เกียรติ แก่ชีวิตและความทรงจำของบุคคลอันเป็นที่รักที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ในพิธีศพจะเป็นโอกาสที่ได้กล่าวคำอำลา ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ได้รวมตัวกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก นอกจากนี้การจัดงานศพยังมีข้อปฏิบัติในด้านการจัดการทางกฎหมายอีกด้วย การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ยากลำบากที่สุดที่เราต้องเผชิญในชีวิต การวางแผนงานศพที่มีความหมายสามารถช่วยให้ผ่านช่วงเวลาที่สำคัญนี้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็เป็นการให้เกียรติแก่บุคคลที่จากไป และยังช่วยสร้างความทรงจำขึ้นได้ ขั้นตอนหลักที่จะช่วยให้คุณวางแผนการจัดงานศพอย่างมีความหมาย ได้แก่ กำหนดความต้องการ โดยพิจารณาความปรารถนาของผู้วายชนม์ (ผู้เสียชีวิต) หรือ ความชอบของครอบครัวว่าจะจัดเป็นการภายในสำหรับคนใกล้ชิด หรือ จัดแบบต้อนรับแขกที่จะมาร่วมงาน รวมถึงองค์ประกอบต่างๆในพิธี เลือกสถานที่จัดงานศพ โดยพิจารณาว่าต้องการจัดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมที่ไหน จำนวนกี่วัน พิจารณาการจัดการกับร่างและอัฐิ โดยตัดสินใจว่าจะทำการฌาปนกิจ และจะเก็บอัฐิไว้หรือนำไปลอยอังคาร หรือ จะฝังในสุสานหากเป็นพิธีกรรมแบบจีน จัดเตรียมองค์ประกอบอื่นๆในพิธี เช่น จะให้มีการอ่าน กล่าวคำไว้อาลัย บรรเลงดนตรี หรือจัดเตรียมองค์ประกอบอื่นๆ ที่สะท้อนบุคลิกและค่านิยมของผู้ล่วงลับ แจ้งครอบครัว ญาติ และคนใกล้ชิด ถึงรายละเอียดของงานศพและการเตรียมการอื่นๆ   วิธีเลือกวัด และการจองศาลาเพื่อจัดงานศพ การเลือกวัด [...]

การจัดงานศพให้มีความหมาย2023-03-07T11:48:43+07:00

สวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ คืออะไร

2022-11-09T12:56:46+07:00

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม อย่างเกิดประโยชน์ "พิธีบำเพ็ญกุศล พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม" คืออะไร การสวดพระอภิธรรม เป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ถือเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีที่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนใช้เป็น พิธีบำเพ็ญกุศลที่เกี่ยวเนื่องกับศพหรือผู้ตาย ซึ่งเจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป ไปสวดยังสถานที่ตั้งศพผู้ตาย โดยมากจะเป็น เวลาช่วงเย็นหรือค่ำๆ และสวดเมื่อเวลาจุดไฟเผาศพที่อยู่บนจิตกาธาน (การสวดหน้าไฟ)พระสงฆ์ที่นิมนต์สวดถ้าเป็นศพของผู้ตายที่เป็นสามัญชน ก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั่วไป จำนวน 4 รูป มาสวด แต่ถ้าเป็นศพของบุคคล หรือข้าราชการผู้ใหญ่ที่ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนพระศพเจ้านาย สำนักพระราชวังจะมีหมายรับสั่ง ให้กรมการศาสนาวางฎีกานิมนต์ “พระพิธีธรรม” ซึ่งมีอยู่ 10 สำรับๆ ละ 4 รูป ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 10 พระอาราม คือ 1. วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม 2. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 3. วัดสุทัศนเทพวราราม 4. วัดบวรนิเวศวิหาร 5. วัดสระเกศ [...]

สวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ คืออะไร2022-11-09T12:56:46+07:00
Go to Top