ลอยอังคาร

2024-01-10T11:24:23+07:00

ลอยอังคาร: สถานที่ในการลอยอังคารนั้น ขึ้นกับความต้องการของเจ้าภาพ จะเลือกไปประกอบพิธีลอยอังคารที่ไหนก็ได้ ไม่มีข้อบังคับ แต่อย่างไรก็ตาม จุดที่เหมาะสมในการลอยอังคาร ควรเป็นบริเวณที่ไม่ก่อให้เกิดความลำบากใจ หรือสร้างความรบกวนให้กับผู้อื่น ลอยอังคารที่ไหนดี : สถานที่ลอยอังคารที่ได้รับความนิยม เช่น ลอยอังคารที่กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ, หลวงพ่อโสธร, วัดช่องลม, บริเวณปากอ่าว สมุทรปราการ, ปากเกร็ด นนทบุรี และ ลอยอังคารในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดอรุณ เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลา หรือ ท่านที่ต้องการความเรียบง่าย และความสะดวก ในการประกอบพิธีลอยอังคาร ลอยอังคาร กรุงเทพ ลอยอังคาร ในแม่น้ำเจ้าพระยา ฟิวเนอรัล แพลน บริการแพ็กเกจลอยอังคารในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดอรุณ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 60 นาที เหมาะกับผู้ที่ต้องการให้ขั้นตอนสุดท้ายของพิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ท่านจะได้รับบริการเรือโดยบริษัทเรือสุภัทรา ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือที่ดี่ที่สุดในปัจจุบัน มีมาตรฐานในการให้บริการ [...]